Halle / Sint-Pieters-Leeuw: – Lieve Vanlinthout hield de openingstoespraak tijdens de spoedmeeting voor de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.
Onderstaand de integrale toespraak.

Openingstoespraak van Lieve Vanlinthout, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw  

Vlamingen gegroet! 

Als burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, en afgevaardigd vanuit het uitvoerend comité van 29 Vlaams-Brabantse burgemeesters, heet ik u in mijn en hun naam van harte welkom hier in Halle.

Welkom  op deze spoedmeeting “Splitsing BHV – Onverwijld te laat”  die op initiatief van de Vlaamse Volksbeweging en met steun van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, het Taalactiecomité en het Halle-Vilvoordecomité, op het getouw wordt gezet. 

Vandaag ziet dit Possozplein weer zwart van het volk en zwart-geel van de Vlaamse vlaggen! 

Met duizenden bent u opnieuw naar Halle afgezakt om  met uw aanwezigheid de  Burgemeesters van Halle-Vilvoorde een hart onder de riem te steken en de politieke wereld duidelijk te maken dat er overàl Vlamingen zijn die, solidair met de Vlaams-Brabanders, wél degelijk wakker liggen van de splitsing BHV.

Of moet ik zeggen :  NOG STEEDS wakker liggen want het is intussen alweer 3 jaar geleden dat wij hier in Halle, meer bepaald op 9 mei 2004, voor dezelfde eisen betoogden. 

En is het niet schandalig, Vlaamse vrienden, dat er sindsdien nog geen zier veranderd is en dat men in Brussel gewoon geen rekening gehouden heeft met datgene waarvoor 13000 Vlamingen hier toen op straat kwamen, nl.

     –    de onmiddelijke toepassing van de grondwet

  • de uitvoering van het arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003
  • en een administratieve en gerechtelijke indeling, gebaseerd op het Nederlandse taalgebied omdat wij het niet meer kunnen dulden dat een groot deel van Vlaanderen, zijnde het gehele arrondissement Halle-Vilvoorde met meer dan 550.000 inwoners, voor de federale verkiezingen van Kamer, Senaat en Europa, als tweetalig, en dus als deel van het Waalse en Brusselse kiesgebied wordt beschouwd.

Want inderdaad, intussen gaan de Waalse en Frans-Brusselse partijen maar door met in 35 Vlaamse gemeenten franstalige kies- en andere propaganda in onze brievenbussen te stoppen. 

Dit is regelrechte provocatie waartegen onze eigen Vlaamse bevolking heftig protesteert!  Onze Vlaamse inwoners zijn die toestand immers kotsbeu!  

Daarom zullen wij, burgemeesters van Halle-Vilvoorde, samen met onze colleges, acties blijven ondernemen, omdat wij de Vlaamse eigenheid van ons grondgebied niet willen prijsgeven.   

Maar is het daarbij niet wraakroepend, Vlaamse vrienden, dat – terwijl de burgemeesters op het laagste echélon blijven vechten voor de toepassing van de grondwet, Laurette Onckelinckx, federaal minister én lid van de franstalige partij PS, aan de procureur vorige week opdracht heeft gegeven om de lokale politie overal te verplichten proces verbaal op te stellen tegen elke burgemeester van Halle-Vilvoorde, telkens een ongehoorzaamheid in verband met de verkiezingen van 10 juni zou vastgesteld worden! 

Terwijl de Vlaamse minister Marino Keulen al verklaard heeft dat hij geen maatregelen zal treffen tegenover de burgemeesters, vind deze Belgisch-Waalse minister van Justitie het nodig tegen de burgemeesters celstraffen van een maand tot een jaar, met het afnemen van hun burgerrechten als gevolg, te overwegen!

Zij is trouwens één van die Waalse ministers, die op de kieslijsten van ons kiesarrondissement BHV staat en op Vlaams grondgebied aldus ook de stemmen komt verzamelen die broodnodig zijn om opnieuw als Belgisch-Waals minister te kunnen aantreden. Een minister van Justitie, lid van de federale overheid, die nota bene weigert haar eigen wetten, zijnde de grondwet, toe te passen, en dit zelfs – ondanks het bevel van het hoogste rechtscollege van dit land – het Arbitragehof! “Il faut le faire”, om het in de taal van Molière te zeggen! 

Laten wij, Vlaamse burgemeesters, ons door deze Waalse parasiet de les spellen?!

Neen, Vlaamse vrienden!! Meer dan ooit strijden wij verder voor de splitsing van het gerechtelijk- en het kiesarrondissement BHV.

Meer dan ooit, Vlamingen van overal, omdat wij, burgemeesters, samen met onze schepencolleges, de grondwet en het arrest van het Arbitragehof willen toegepast zien!! 

Daarom moeten we echter verder kunnen blijven rekenen op uw steun en uw inzet, want die blijven we broodnodig hebben! 

En daarom dank ik vanavond :

– jullie allemaal, omdat jullie de burgemeesters én hun colleges, door jullie aanwezigheid vanavond, een hart onder de riem steken om door te gaan;

– ik dank de pers :  meer bepaald de regionale schrijvende pers, de regionale radio’s alsook radio2-Vlaams-Brabant en onze regionale tv-zender Ringtv want jullie hebben samen de splitsingsproblematiek al die tijd actueel en onder ieders aandacht gehouden

– ik dank de Vlaamse Volksbeweging, het Halle-Vilvoorde-Komité, het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen en het Taalactiecomité, omdat jullie vanuit deze brede Vlaamse beweging met brieven, prentkaarten, debatten, en niet in het minst met de organisatie van de betoging in 2004 en de spoedmeeting van vanavond, de eis tot splitsing van BHV blijvend ondersteunen en aldus ons, burgemeesters én onze inwoners – om wie het tenslotte allemaal om gaat – , gouden diensten bewijzen. 

Vlaamse vrienden,

Na de verkiezingszondag van 10 juni aanstaande zal er een oplossing uit de bus moeten komen.

Wij maken ons geen illusies en zijn er ons goed van bewust dat de communautaire problematiek en zeker de eis tot splitsing van BHV opmerkelijk afwezig was in de politieke debatten. 

Daarom doe ik een oproep tot u, Vlamingen van overal te lande :

Laat de burgemeesters in BHV niet in de kou staan.

Blijf ons steunen want we zijn geen rebellen, zoals minister Dewael ons ooit noemde.

Laat niet toe dat ze ons als burgemeester afstraffen, alleen omdat we onze nek durven uitsteken voor terechte Vlaamse eisen! 

In ruil voor uw blijvend engagement, zeg ik u in naam van de burgemeesters : 

DE ACTIE VAN DE BURGEMEESTERS VAN BHV GAAT ONVERDROTEN VERDER, TOT DE SPLITSING EEN FEIT IS!

ZE ZULLEN ONS NIET TEMMEN!!! 
 
 

Lieve Vanlinthout (CD&V)

Burgemeester Sint-Pieters-Leeuw

Provincieraadslid 

%d