Duurzaam naar School – Veiliger stappen en trappen naar school

SINT-PIETERS-LEEUW: – Dit schooljaar zet de gemeente Sint-Pieters-Leeuw het project “Duurzaam naar school” verder en wordt een nieuw actieplan opgestart om tot een totaalpakket te komen van woon-schoolverkeer. Vertrekkend vanuit het STOP principe.2009-09-16-veiligstappenentrappennaarschool

STOP staat voor Eerst Stappen en Trappen, dan Openbaar vervoer en Privévervoer.

Hier gaat de aandacht in het bijzonder naar de kinderen die te voet of met de fiets naar school komen.

Zo heeft het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw in samenwerking met de lokale politie en alle basisscholen een pakket van acties uitgewerkt ter ondersteuning van het duurzaam woon-schoolverkeer in het basisonderwijs. Naast de aandacht die gaat naar de kinderen die te voet of met de fiets naar school komen, willen we ook het belang van verkeersveilige schoolomgevingen benadrukken.

Schepen van onderwijs Fons Geeroms stelde aan de vrije basisschool Sint-Lutgardis de acties voor.

Schoolbereikbaarheidskaart

De schoolbereikbaarheidskaart is een duidelijk, overzichtelijk plan dat de meest veilige schoolroutes aangeeft. De knelpunten op de schoolroutes en in de schoolomgeving worden aangegeven, alsook welke wegen al dan niet geschikt zijn om veilig naar school te fietsen of te voet naar school te gaan. De schoolkinderen kunnen de schoolroutes dus op ieder moment inoefenen. De leerkrachten kunnen de plattegrond en verkeerstips ook in hun lessen verkeers- en mobiliteitseducatie gaan gebruiken.

Schepen van onderwijs Fons Geeroms en mobiliteitsambtenaar Johan Persoons
Schepen van onderwijs Fons Geeroms en mobiliteitsambtenaar Johan Persoons

Mobiliteitsambtenaar Johan Persoons: ” Aan deze schoolbereikbaarheidskaarten is heel wat werk aan vooraf gegaan. Eerst hebben we per school op de computer in kaart gebracht waar de kinderen woonden. Om zo de consentraties in de buurt vast te stellen. Met deze gegevens konden we dan doelgericht gaan plannen en trajecten uitwerken. En op de kaarten die de kinderen in hun school gaan meekrijgen aanduiden welke de aanbevolen wegen zijn, waar er aandachtspunten zijn en ze dus extra moeten opletten. We hebben heel wat wegen gemarkeerd met ‘ weg met beperkte veiligheid’ waarvan de mensen zullen zeggen dat is toch geen gevaarlijke straat. Maar we doen dit doelbewust want geen enkele weg is veilig! We moeten bijvoorbeeld fietsers er attent op maken dat als ze naast de rijweg rijden ze toch wel aandachtig moeten blijven voor de wagens.”.
Bekijk alle schoolbereikbaarheidskaarten op de site van de gemeente – KLIK HIER.

Affiches en postkaarten “Duurzaam naar School”

In september 2008 hebben alle leerlingen van het basisonderwijs op de scholencross de opdracht gekregenom  in klasverband een affiche te ontwerpen met als thema “duurzame woon- en schoolverplaatsingen”. Uit alle ontwerpen werden door een jury twee laureaten gekozen, met name het ontwerp van de 4de klas Jan Ruusbroecschool en de 2de klas van Wegwijzer. Hun affiches zijn bij het begin van het nieuwe schooljaar op 15 strategische plaatsen langs onze hoofdwegen op groot formaat opgesteld. Acties en campagnes kunnen pas succes kennen als ze voldoende gepromoot worden. Daarom zijn van de ontwerpen een 20-tal exemplaren in formaat A3 en een pakketje postkaarten aan de scholen ter beschikking gesteld. Deze postkaarten zullen ook tijdens de jaarmarkten uitgedeeld worden.

2009-09-16-duurzaam-naar-school-2 2009-09-16-duurzaam-naar-school-3

Affiches “Foto’s in straatbeeld”

Woensdagmorgen onthulde Schepen van Onderwijs Fons Geeroms een eerste ontwerp van “foto’s in straatbeeld” ter hoogte van de vrije basisschool Sint-Lutgardis in Zuun.

2009-09-16-veiligstappenentrappennaarschool-3 2009-09-16-veiligstappenentrappennaarschool-4

2009-09-16-veiligstappenentrappennaarschool-5 2009-09-16-veiligstappenentrappennaarschool-6

Aan elke school in Sint-Pieters-Leeuw komen zulke affiches met een foto van kinderen die naar die school gaan.

Deze affiches (ontworpen door de schoolgemeenschappen – kinderen, leerkrachten, directie, oudercomités, …), zullen ten aanzien van chauffeurs een sterk sensibiliserende boodschap uitdragen. Eerstdaags zal de gemeente de ontwerpen in de schoolomgeving aanbrengen.

Francis Van Rompuy
Francis Van Rompuy

Directeur Francis Van Rompuy van de vrije basisschool Sint-Lutgardis: ” Mobiliteit is een van de grootste problemen van onze school. We merken nog steeds dat mensen die niet ver van school wonen  met de auto hun kinderen naar de school brengen i.p.v. te voet of met de fiets. Er is wel een verbetering sinds er een fietspad ligt op de G. Wittouckstraat.  Ook ons project ‘fietspoel’ waarbij ouders de fietsende leerlingen in groep  begeleiden  naar school werkt en draagt bij tot de veiligheid”

(dubbelklik op de foto’s om ze in groot formaat te bekijken)

Share