vaccinatiecentra De bres gaat gebruik maken van de QVAX-reservelijst

SINT-PIETERS-LEEUW: – 36 van de 95 vaccinatiecentra in Vlaanderen, waaronder de Bres in Halle zullen gebruik maken van de QVAX-reservelijst. Op die lijst kan iedereen zich sinds vorige week inschrijven om een vaccin te krijgen dat op het einde van de dag overblijft in een vaccinatiecentrum. Dit om zo weinig mogelijk vaccins verloren te laten gaan.

Inschrijven op de reservelijst van  vaccinatiecentrum De Bres
Het vaccinatiecentrum vaccineert eerst mensen die een uitnodiging tot vaccinatie gekregen hebben. Maar soms komen mensen niet opdagen voor hun afspraak en heeft het vaccinatiecentrum een paar dosissen op overschot. Dan doet het vaccinatiecentrum een beroep op een reservelijst.
Vanaf vandaag, 12 april, kunnen vaccinatiecentra ook gebruik maken van QVax en kan je je online inschrijven op de reservelijst.

Via QVax kan je je online inschrijven op een elektronische reservelijst voor vaccinatie in het centrum in je buurt. Je kan er aangeven op welke momenten je beschikbaar bent om snel te worden opgeroepen.

Als een vaccinatiecentrum dan mensen nodig heeft om snel vrijgekomen vaccinatieplaatsen in te vullen, zal het centrum via de elektronische reservelijst van QVax automatisch de mensen met hoogste prioriteit (bijvoorbeeld de oudsten) kunnen oproepen die hebben aangegeven dan beschikbaar te zijn.

Je krijgt dan een sms en e-mail en wordt gevraagd om snel te reageren, meteen online te bevestigen dat je de vrijgekomen plaats inneemt en je naar het vaccinatiecentrum te begeven.

Inschrijven via: www.qvax.be/region/#nl

Word je opgeroepen van de reservelijst? Bevestig snel en ga naar het vaccinatiecentrum
Krijg je een sms en/of-email? Dan heb je 30 minuten de tijd om te bevestigen dat je snel naar het vaccinatiecentrum zal komen. Als je niet op tijd reageert, heb je je kans gemist en wordt de volgende persoon op de reservelijst opgeroepen.

vaccinatiecentra Zennevallei roepen burgers op hun afspraak al dan niet te bevestigen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op maandag 22 februari openden de vaccinatiecentra De Bres Halle en DOC Alsemberg hun deuren en ontvingen de eerste burgers uit de zone Zennevallei het vaccin van AstraZeneca. De eerste dag verliep vlot maar beide centra stellen wel een vervelende organisatorische zaak vast.

De vaccinatiecentra merken op dat heel wat burgers hun afspraak niet bevestigen of niet laten weten of ze het wensen te annuleren. Hierdoor ontstaan echter problemen bij de organisatie van de agenda’s van de vaccinatiecentra.

Omdat vele burgers hun afspraak niet bevestigen, weten we niet hoeveel burgers er elke dag zullen langskomen voor een vaccin. Dat zorgt ervoor dat we niet goed kunnen inschatten hoeveel vaccins we moeten voorbereiden. We hebben bijvoorbeeld honderd mensen uitgenodigd maar we weten niet hoeveel mensen afkomen. Het is een vervelende zaak dat we niet kunnen inschatten. We beschikken over een fantastisch team dat gemotiveerd te werk gaat om onze burgers te vaccineren maar op deze manier is werken moeilijk”, melden beide centra.

Daarom roepen beide centra alle burgers uit de Zennevallei op (Halle, Pepingen, Sint-Pieters- Leeuw, Beersel, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos) om te laten weten of ze hun afspraak wensen te bevestigen, te annuleren of te wijzigen.
Op de oproepingsbrief staan de contactgegevens van de callcenters van de vaccinatiecentra. De burgers kunnen naar deze callcenters bellen om hun afspraak te bevestigen, te annuleren of te wijzigen. Men kan dat ook doen via de website die ze in de link ontvangen in hun oproep via sms en mail. We roepen alle burgers op om dat ook effectief te doen. Het is geen probleem dat mensen hun afspraak annuleren, om welke reden dan ook, maar hou ons op de hoogte. Hetzelfde geldt voor het bevestigen of het wijzigen van de afspraak. Zo kunnen we ons zo goed mogelijk voorbereiden en wanneer afspraken wegvallen, nodigen we andere burgers uit voor een vaccin om zo de lege afspraken in te vullen. Het is een kleine moeite die we vragen maar het is wel van groot belang voor onze organisatie. We roepen ook de Vlaamse overheid op om meer duidelijk te scheppen bij de burgers over het belang van het al dan niet bevestigen van de afspraak”.

De vaccinatiecentra geven hierbij nog eens hun contactgegevens:
Callcenter vaccinatiecentrum De Bres Halle: 0800 900 58 (gratis nummer)
Callcenter vaccinatiecentrum DOC Alsemberg: 0800 900 59 (gratis nummer)

Bekijk in onderstaande video hoe de vaccinatie voor de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw zal verlopen in sporthal De Bres in Halle.

Vaccinatiecentrum De Bres gaat van start

2021-02-12-vaccinatiecentrum_zennevallei_inwoners_Sint-Pieters-Leeuw (7)HALLE: – Vandaag opent vaccinatiecentrum De Bres de deuren. Maandag, dinsdag en woensdag worden er zo’n 300 zorgverleners uit Halle, Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw ingeënt.

In Sportcomplex De Bres worden alle inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen gevaccineerd.
Vanaf maart worden er alle 65-plussers en risicogroepen gevaccineerd. In mei volgen de essentiële beroepen. Vanaf juni start het vaccineren van de brede bevolking. Eind oktober sluit het centrum de deuren. Of die timing gerespecteerd wordt, hangt natuurlijk af van de beschikbaarheid van vaccins.

voorstelling vaccinatiecentra Zennevallei voor inwoners Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW / HALLE: – In Sportcomplex De Bres worden alle inwoners van Sint-Pieters-leeuw, Halle en Pepingen gevaccineerd.

Vanaf volgende week is het centrum stand-by en wordt het ingeschakeld voor de vaccinatie van zorgverleners. Vanaf maart worden er alle 65-plussers en risicogroepen gevaccineerd en in mei volgen de essentiële beroepen. Vanaf juni start vervolgens het vaccineren van de brede bevolking.
Of die timing gerespecteerd wordt, hangt natuurlijk af van de beschikbaarheid van vaccins.

Vaccinatiecentrum De Bres telt in totaal zes vaccinatielijnen waarbij alle inwoners van de gemeenten Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen terecht kunnen voor een spuit.
Bij de start van de vaccinatie worden twee lijnen geopend, maar tijdens de piek van mei en juni kunnen nog vier extra lijnen worden geopend. Vlaanderen beslist wanneer het vaccinatiecentrum moet opschalen naar 6 operationele vaccinatielijnen. De openingsuren van het vaccinatiecentrum zullen in functie daarvan bepaald worden. Wanneer er aan 100% kan gevaccineerd worden, is het vaccinatiecentrum op weekdagen van 9 tot 13 uur en van 16 tot 20 uur open. In het weekend openen de deuren tussen 9 en 13 uur en tussen 14 en 18 uur. Zo willen we maximaal open zijn buiten de werkuren zodat werkende inwoners makkelijk buiten werktijd kunnen komen. Indien het aantal geleverde vaccins zou verhogen kunnen de openingsuren uitgebreid worden, eventueel zelfs tot 24u/dag. Wanneer het vaccinatiecentrum op volle capaciteit draait, gebeuren er 20 à 25 vaccinaties per uur per vaccinatielijn.

Getest en goedgekeurd
Afgelopen woensdag, 10 februari, werd het vaccinatiecentrum De Bres getest. Tijdens deze ‘dry-run’ namen verschillende vrijwilligers een rol als figurant op waarbij ze zich lieten vaccineren. De dry-run werd gesuperviseerd door een team van de lokale besturen, de Eerstelijnzone Zennevallei en het evenementenbureau @dmire. De dry-run verliep vlot en er werden een een aantal moeilijkheden en fouten opgemerkt die inmiddels werden weggewerkt, waardoor het centrum volledig klaar is voor gebruik.

Volgorde van vaccineren
De volgorde van vaccineren wordt door Vlaanderen bepaald. Het is niet lukraak bepaald maar het is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De snelheid van de productie en distributie van de vaccins laten immers niet toe om iedereen tegelijk te vaccineren. Daarom werden een aantal prioritaire groepen bepaald. De eerstelijn zorgmedewerkers als eerste, dan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen (65+ en mensen met onderliggende aandoeningen) , gevolgd door de essentiële beroepen en daarna de rest van de volwassen bevolking.
Burgemeester, Jan Desmeth: “Voorlopig hebben we enkel bericht gekregen van de levering van 100, 200 en nog eens 200 vaccins AstraZeneca voor zorgverleners uit de eerstelijns.  Hoeveel en welke type vaccins we nadien gaan ontvangen – bijvoorbeeld voor de volgende groep (65-plussers) – wordt ons over 2 weken meegedeeld.”

Inwoners worden door Vlaanderen per brief en digitaal (sms/mail) verwittigd wanneer ze aan de beurt zijn. In die brief zal de datum en uur van vaccinatie vermeld staan. Kan je op die datum niet aanwezig zijn, dan kan je digitaal je reservatie wijzigen of contact opnemen met het callcenter.

Personen bij wie het medisch niet verantwoord is dat ze zich vaccineren in het vaccinatiecentrum, kunnen aanspraak maken om zich thuis te laten vaccineren. Meer info hierover dienen deze personen te vragen bij hun eigen huisarts.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Hoe verloopt de vaccinatie?
Aan de ingang controleert een steward de temperatuur van de bezoeker. Iedereen moet uiteraard de handen ontsmetten bij het binnenkomen. Het dragen van een mondmasker is verplicht. Aan de balie wordt de identiteit, de afspraak en het COVID-19-vaccinatiekaartje (als je voor je 2de vaccinatie komt) gecontroleerd. Nadien mag de bezoeker plaatsnemen in de wachtzaal.
Een verpleegkundige registreert wie aan de beurt is en stelt enkele medische vragen. Op basis van die vragen, de anamnese, wordt nagegaan of de bezoeker een vaccin mag krijgen.
Wanneer dat het geval is, zal de vaccinator in een volgende ruimte het spuitje zetten. Na de vaccinatie moet elke patiënt 15 minuten wachten in de tweede wachtruimte om na te gaan of er geen allergische reacties optreden. Na 15 minuten mag de patiënt naar huis terugkeren.
Burgemeetser Jan Desmeth geeft in onderstaande video een korte rondleiding doorheen het vaccinatiecentrum:

Inzet van personeel
Het vaccinatiecentrum telt heel wat personeelsleden. Naast de stewards, die medeverantwoordelijk zijn dat het vaccinatieproces vlot verloopt, is er ook heel wat medisch personeel aanwezig. De vaccinatie gebeurt door dokters of door paramedici die geattesteerd zijn om te mogen vaccineren zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen. Daarnaast zijn ook apothekers aanwezig in het vaccinatiecentrum om alle vaccins voor te bereiden. De rol van de apothekers mag niet worden onderschat. De voorbereiding van het vaccin vraagt immers een bepaalde handeling waarbij apothekers de enige ideale partners zijn om dit te verwezenlijken. Een aangewezen dokter, zeg maar ‘de huisarts van het vaccinatiecentrum’, zal het medisch overzicht bewaren en dagelijks controleren.

Ook vrijwilligers zullen een handje komen helpen in het vaccinatiecentrum. Met meer dan 900 aanmeldingen was de oproep om vrijwillig te komen helpen een succes. Zij zullen ingezet worden voor de begeleiding en informeren van de burgers tijdens het vaccineren.

Hoe geraak je aan het vaccinatiecentrum De Bres?
• Wie kiest voor de bus kan vanaf een aantal haltes de signalisatie volgen tot aan het vaccinatiecentrum. Zo is er signalisatie voorzien vanaf de haltes: Park, Brusselpoort, Ninoofsepoort en Nederhem waardoor je makkelijk kan volgen hoe je te voet tot aan De Bres kan geraken.
• Het vaccinatiecentrum De Bres is ook vlot te bereiken met de fiets. Je kan de verschillende fietsroutes die staan aangegeven gewoon volgen. Er is een ruime fietsparking waar je veilig je fiets kan achterlaten.
• Met de auto is het vaccinatiecentrum bereikbaar via de Willamekaai langs de Slingerweg om zo te komen tot de Monseigneur Senciestraat. De parking van De Bres bevindt zich op de Monseigneur Senciestraat. Wanneer je komt voor je vaccinatie kan je gratis parkeren. Er is een afgebakende parking ter beschikking. Een parkeerwachter geeft je toelating om er te parkeren.
• Kom je met de trein dan kan je ook de wegwijzers volgen van aan het station in Halle. Van daaruit is het ongeveer 1 km of 15 minuten wandelen tot aan De Bres.
• Over het vervoer op maat wordt tegen 1 maart 2021 gecommuniceerd.

Alle info over het vaccinatiecentrum kan je terugvinden op de website www.vaccinatiezennevallei.be.

848 mensen stelden zich kandidaat als vrijwilliger voor de vaccinatiecentra in Halle en Beersel

2021-01-18-grafiek_hoe-verloopt-je-vaccinatieZENNEVALLEI: – Er werd massaal gereageerd op de oproep van Eerstelijnszone Zennevallei naar vrijwilligers voor de vaccinatiecentra in Halle en Beersel.  848 mensen stelden zich kandidaat.

Mathias Pierquin, eerstelijnszone Zennevallei: “Op 1 maart moeten we volledig operationeel zijn en openen we de vaccinatiecentra. We concentreren ons op de laatste loodjes om alles in orde te brengen. We staan voor een grote uitdaging om iedereen te vaccineren en we houden alle vrijwilligers op de hoogte in de komende weken“.

Op 14 januari raakte bekend dat inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen gevaccineerd zullen worden in sportcomplex De Bres in Halle (zie artikel + video). De inwoners van Beersel en de drie faciliteitengemeente krijgen hun vaccin in DOC te Alsemberg.

Gezocht: vrijwilligers voor vaccinatiecentra

2021-01-14-oproep-vrijwilligersSINT-PIETERS-LEEUW: – Vorige week raakte bekend dat inwoners van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen gevaccineerd zullen worden in sportcomplex De Bres in Halle (zie artikel + video). De inwoners van Beersel en de drie faciliteitengemeente krijgen hun vaccin in DOC te Alsemberg. Voor deze vaccinatiecentra is men op zoek naar vrijwilligers.

Eerstelijnszone Zennevallei zoekt helpende handen voor hun vaccinatiecentra in Halle (De Bres).
Wil jij ons helpen met onze burgers te vaccineren met het COVID-vaccin of met de administratie en onthaal in onze vaccinatiecentra?
Voor medische en paramedische functies kan je terecht bij Liesbeth Devreker van de Artsenkring Zennevallei via info@artsenkring.be of via http://bit.ly/hakvaccin.
Voor administratieve functies, onthaal en events kan je bij mij terecht via de Eerstelijnszone Zennevallei door te mailen naar mathias@elzzennevallei.be of via http://bit.ly/elzvaccin.
Alvast bedankt voor je hulp!