Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden organiseren paddenoverzetactie in Hoogstraat, Alfons Fleurusstraat en Kerkhofstraat

SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden is van plan om dit jaar opnieuw actie te ondernemen om trekkende padden te helpen oversteken in de Hoogstraat, Alfons Fleurusstraat en Kerkhofstraat. Mensen die zich geroepen voelen om eind februari en maart mee een handje toe te steken, zijn welkom.
Vanmorgen werd corona -en verkeers-veilig” reeds de schermen en de emmers ingegraven aan de Hoogstraat.

Elk jaar trekken padden, kikkers en salamanders in het vroege voorjaar naar hun paringsplaatsen bij de poelen. Ook hier in Sint-Pieters-Leeuw zijn er enkele plaatsen waar we dit jaarlijks kunnen observeren. Ze doen dit voornamelijk als het donker en nat is. Spijtig genoeg dragen ze geen gele hesjes of een zaklamp om veilig de weg over te steken en zijn er veel verkeersslachtoffers. De eerste boodschap is dus extra oplettend te zijn op de baan aan de belangrijkste trekplaatsen (Hoogstraat, Alfons Fleurusstraat en Kerkhofstraat) en er vooral traag te rijden.

Dit jaar gaat Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden, in samenwerking met de gemeente, (opnieuw) een actie ondernemen aan de Hoogstraat. Waar de meeste slachtoffers vallen gaan we in de berm een scherm plaatsen met daarachter emmers om de dieren op te vangen. Gedurende de trekperiode (van half februari tot eind maart) gaan we elke avond en morgen met vrijwilligers de padden, kikkers en salamanders die in de emmers gevallen zijn op een veilige manier naar de overkant van de weg brengen.
Ook jij kan actief deelnemen aan het overzetten door je via onderstaande link in te schrijven in een beurtrol om of ’s morgens (vóór 9u) of ’s avonds (rond 22u) mee padden over te zetten.
Wat houdt het concreet in:
– Met een emmer het traject van +/- 200 meter in de Hoogstraat aflopen en de beestjes uit de ingegraven emmers overzetten naar de overkant.
– De overgezette beestjes per soort te tellen en de aantallen door te spelen aan de coördinator (via Whatsapp groep).
– Nieuwkomers zullen begeleid worden door iemand van de Leeuwse Natuurvrienden, zodat het een leuke activiteit wordt.
– De emmers moeten steeds gecontroleerd worden om te dieren te bevrijden, ook op minder gunstige dagen. De echte massale trek vindt enkel plaats op natte en warmere nachten

Help mee padden overzetten – Planning Paddenoverzet 2021:
alle info via: https://docs.google.com/forms

Natuurpunt Sint-Pieters-Leeuw paddenoverzetactie

opgepast paddenZUUN: – Vanmorgen start Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw met een ‘padden overzet-actie’.

Het natuurgebied “Zuunvallei” in de Kerkhofstraat in Sint-Pieters-Leeuw gaat erop vooruit. Stilaan komen meer natuurlijke planten en dieren terug. Zo ook de amfibiëen zoals kikkers, padden en salamanders.

Mensen uit de omgeving merkten terecht op dat tijdens de padden-trek er verkeerslachtoffers vallen en of er niets kan aan gedaan worden. De echte oplossing is uiteraard een paddentunnel. Maar zover zijn we nog niet. Dit jaar gaat Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden een tijdelijke oplossing opstellen. We zullen over 100 m langs de baan een plastieken afscherming plaatsen en met menselijke hulp de diertjes overzetten. Zo komen ze niet in kontakt met de wagens op de weg.

Het is belangrijk deze dieren te beschermen. Immers ze bestaan reeds miljoenen jaren en hebben het verdwijnen van de dinosaurussen overleeft. Bovendien zijn het goede indicators hoe het met de gezondheid van de planeet is gesteld. Immers ze hebben een uitgebreid contact met vele componenten van onze omgeving, dus hun gezondheid weerspiegelt het gecombineerde effect bij ingrepen in ons ecosysteem. Bijvoorbeeld: als kikkervisjes leven ze in het water, eens volgroeid vertoeven ze gedeeltelijk op het land. Hun vochtige delicate huid is zo dun dat ze erdoor kunnen ademhalen en de eieren (kikkerdril) zonder schaal zijn direct aan land, water en zonlicht blootgesteld. Dus ze geven een goed idee over de lokale toestand van het milieu.

Vanmorgen is Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden  Sint-Pieters-Leeuw begonnen met de plaatsing van de plastieken afscherming in de Kerkhofstraat.
Dagelijks zal ’s morgens en ‘s avonds het traject afgelopen worden en de beestjes manueel overgezet worden en dit tot 3 april .
Verschillende mensen uit de omgeving hebben reeds hun medewerking toegezegd.
Door deze actie wil Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw ook de natuur buiten de natuurgebieden beschermen.

Share