snelheids- en alcoholcontrole op Bergensesteenweg thv Brucom

operatie-CALVADOS-PolitieZone-Zennevallei_ALCOHOLCONTROLESINT-PIETERS-LEEUW: – Gisterenavond –en nacht hield de politiezone Zennevallei een Calvados-actie. De aandacht ging vooral uit naar overdreven snelheid en naar het sturen onder invloed van alcohol en/of drugs.
Een dispositief werd opgesteld ter hoogte van de Bergensesteenweg in Brucom  later in de nacht werd ook in Halle gecontroleerd.

Op de Bergensesteenweg in Brucom werden 1 617 voertuigen gecontroleerd op snelheid. 188 bestuurders reden te snel. Eén rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. De hoogst gemeten snelheid bedroeg maar liefst 122km/u.

Verder werden 536 bestuurders onderworpen aan een alcoholtest (samplingtest).
32 personen bleken alcohol te hebben genuttigd waarvan er 16 effectief boven de strafbare alcohollimiet zaten. Bij drie personen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken.

Verder werden nog andere inbreuken vastgesteld:
– Eén persoon werd bekeurd voor het niet dragen van de gordel, een andere bestuurder reed zonder rijbewijs;
– Eén persoon werd betrapt op het GSM-gebruik achter het stuur;
– Een voertuig bleek niet verzekerd en één bleek niet in orde op vlak van technische schouwing.
Calvados
De politiezone Zennevallei combineert alcoholcontroles regelmatig ook met andere controles, onderandere de controle van boorddocumenten, overdreven snelheid, het dragen van de gordel, … Dezeacties worden ook wel Calvados-acties genoemd. Calvados staat voor Collectieve Actie voorLeefbaar Verkeer zonder Alcohol, Drugs of Overdreven Snelheid.

3% blies positief tijdens weekend alcoholcontrole

ALCOHOLCONTROLE-PolitieZENNEVALLEI: – Tijdens verschillende controles het afgelopen weekend van 10,11 en 12 maart werden door de politiezone Zennevallei in totaal meer dan duizend bestuurders gecontroleerd. Van de 1078 gecontroleerde bestuurders bliezen 1045 bestuurders safe. Dat is net geen 97 %.

Goed nieuws dus. 31 onder hen echter stuurden wel onder invloed. 17 bestuurders bevonden zich in de alarmfase (0,5 – 0,8 promille) en 14 personen legden een positieve ademanalyse af (boven de 0,8 promille). Zes bestuurders moesten onmiddellijk hun rijbewijs inleveren. Daarnaast werden er nog eens twee bestuurders betrapt op het gebruik van drugs.

Zin in een glaasje?
Ben je ook van plan om uit te gaan en een glaasje alcohol te drinken? Zoek een Bob of maak vooraf goede afspraken met vrienden, familie of kennissen. Maar neem het stuur in ieder geval niet in eigen handen.

politiezone Zennevallei deed mee aan Weekend zonder alcohol achter het stuur

2016-01-16-alcoholcontrole_03ZENNEVALLEI: – Vijf onmiddellijke intrekkingen rijbewijs, 17 positieve ademtests, vijf alarm ademtests en drie personen betrapt op drugs in het verkeer. Dat zijn de resultaten van de acties het afgelopen weekend ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’ in de politiezone Zennevallei (Beersel – Halle – Sint-Pieters- Leeuw).

Dit is een nationale geïntegreerde controleactie georganiseerd door de lokale en federale politie in samenwerking met andere verkeersveiligheidspartners zoals het BIVV en de Provincie. De eerste editie van 2017 ging van start op vrijdag 13 januari 2017 (18 uur) en eindigde op maandag 16 januari 2017 (6 uur).

Het “weekend zonder alcohol achter het stuur” werd voorafgaandelijk aangekondigd in de nationale pers om bestuurders de klik te laten maken om niet onder invloed te sturen. Naast het sensibiliserend karakter van deze actie, werd ook de pakkans voor de hardleerse bestuurder verhoogd door het uitvoeren van alcoholcontroles over het ganse land.

In de PZ Zennevallei werd op vrijdagnacht een alcoholcontrole gehouden en op zaterdagnacht een actie CALVADOS*. Tijdens een actie Calvados wordt een snelheidscontrole gecombineerd met een alcohol- en drugcontrole. In totaal werden 741 bestuurders gecontroleerd. 25 van deze bestuurders stuurden onder strafbare invloed van alcohol of drugs.

Tijdens de actie Calvados werden de bestuurders die een snelheidsovertreding begingen op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters- Leeuw (70 km/u) wat verder tegen gehouden en onderworpen aan verdere controle. Van de 43 snelheidsovertreders waren vier bestuurders onder invloed van alcohol.

CALVADOS
*De politiezone Zennevallei combineert deze alcoholcontroles regelmatig ook met andere controles onder andere de controle van boorddocumenten, overdreven snelheid, het dragen van de gordel, …
Deze acties worden ook wel CALVADOS-acties genoemd. Calvados staat voor Collectieve Actie voor Leefbaar Verkeer zonder Alcohol, Drugs of Overdreven Snelheid.

De BOB-campagne
De BOB-campagne loopt nog tot 31 januari 2017. Bestuurders mogen zich dus nog steeds
verwachten aan regelmatig onaangekondigde alcoholcontroles.

Start BOB-campagne 43 bestuurders onder invloed

ALCOHOLCONTROLE-PolitieZENNEVALLEI: – De wintercampagne van BOB ging vrijdag van start en dat betekent heel wat controles op de weg.
Zo werd er het afgelopen weekend al gecontroleerd door de politiezone Zennevallei (Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw) op vrijdag- en zaterdagnacht. In totaal werden 589 bestuurders gecontroleerd. 43 waren onder strafbare invloed van alcohol of drugs. 14 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

alcoholcontrole vrijdag- en zaterdagnacht
– 589 bestuurders gecontroleerd
– 15 bestuurders bliezen alarm en 24 positief.
– 1 persoon legde een positieve drugstest af.
– 14 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken waaronder dus 1 omwille van druggebruik.

Snelheidscontrole zaterdagnacht
– 97 voertuigen werden geflitst ter hoogte van de Alsembergsesteenweg in Dworp, dit van 670 gemeten voertuigen.
– 16 van deze voertuigen werden verder staande gehouden. Hier blies nog eens 1 persoon alarm en 3 personen positief.
– 1 buitenlands bestuurder moest onmiddellijk overgaan tot de betaling van de boete.

De BOB-campagne loopt van 25 november tot 31 januari 2017. Tijdens die periode mogen bestuurders zich dus verwachten aan regelmatig onaangekondigde alcoholcontroles.
De politiezone Zennevallei combineert deze alcoholcontroles regelmatig ook met andere controles onder andere de controle van boorddocumenten, overdreven snelheid, het dragen van de gordel, …
Deze acties worden ook wel CALVADOS-acties genoemd. Calvados staat voor Collectieve Actie voor Leefbaar Verkeer zonder Alcohol, Drugs of Overdreven Snelheid.
U bent dus gewaarschuwd.

3,7 % blies positief bij alcoholcontrole

ALCOHOLCONTROLE-PolitieZone-ZennevalleiZENNEVALLEI: – Donderdagavond 11 augustus hield de politiezone Zennevallei verschillende controleacties. Eerst op de Bergensesteenweg in Lembeek, later op de Vlezenbeeklaan in Sint-Pieters- Leeuw.

Tijdens de eerste actie werden in het totaal 259 bestuurders onderworpen aan een test op alcoholgebruik. 2 personen moesten onmiddellijk hun rijbewijs inleveren voor het rijden onder invloed. Een persoon was niet in orde met de verzekering, een
tweede met de technische keuring. Tijdens de tweede controleactie op de Vlezenbeeklaan werden 120 personen onderworpen aan een controle op alcohol. Hier werden opnieuw 5 personen betrapt op het rijden onder invloed. 2 personen dienden ook hier onmiddellijk hun rijbewijs in te leveren.

Samengevat betekent dit dus dat op de 379 bestuurders die gecontroleerd werden, 3,7 % te veel gedronken had. Met deze acties hoopt de politie ontradend te werken voor het gebruik van alcohol achter het stuur.

resultaten zomer-BOB alcoholcontrole

ALCOHOLCONTROLE-PolitieSINT-PIETERS-LEEUW: – Van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, telkens tussen 21 uur ’s avonds en 4 uur ‘s nachts, organiseerde de verkeersafdeling van de Politiezone Zennevallei verkeerscontroles. De aandacht ging vooral naar het sturen onder invloed van alcohol en/of drugs. Dit past ook in het kader van de zomer BOB-campagne.

Verschillende controleposten over het grondgebied Beersel en Sint-Pieters-Leeuw werden opgezet. In totaal werden 344 bestuurders gecontroleerd op de aanwezigheid van alcohol. 42 bestuurders vertoonden tekenen van alcohol gebruik en werden aan een grondige controle onderworpen. Van deze 42 bestuurders bevonden zich uiteindelijk 13 bestuurders boven de wettelijke limiet.
Eén persoon moest zijn rijbewijs inleveren voor een periode van 15 dagen, maar waagde het alsnog wat verderop met zijn voertuig te vertrekken. De rit was echter maar kort, want even verder werd hij opnieuw geïntercepteerd. De persoon mag zich aan een uitnodiging van de politierechtbank verwachten en zal zich moeten verantwoorden voor zijn gedrag.

BOB-weekend 10 tot 13 juni 2016

2016-06-10-zomer-BOB-2016VLAANDEREN: – Met de start van het EK voetbal gaat de politie van vrijdag 10 juni om 16u tot maandag 13 juni om 6 uur ’s ochtends een heus “BOB-weekend” houden en nog strenger controleren op alcoholgebruik.
De cijfers tonen immers ieder jaar aan dat een combinatie van sensibilisering en controles het beste resultaat oplevert.

Vlaanderen maakt werk van minder verkeersslachtoffers ten gevolge van rijden onder invloed. De subjectieve én objectieve pakkans voor dronken chauffeurs wordt verder verhoogd. De zomerbobcampagne moet het aantal controles intensifiëren en optimaliseren. “We blijven strijden tegen de schande van 390 Vlaamse verkeersdoden in 1 jaar“, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.
Er zijn tijdens de hele campagne extra alcoholcontroles door de politie van 3 juni tot en met 29 augustus.
Toon dat je een echte BOB bent, registreer je via: www.ikbob.be