SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Milieumaatschappij plaatst met Europese Blue Deal subsidies een afsluitschuif op de Zuunbeek ter hoogte van het Volsem wachtbekken.

De werken aan het wachtbekken te Volsem (net als aan de Slesbroekstraat) zijn aanpassingen van de schuiven om vulling/ leegloop wachtbekkens beter te kunnen regelen.

Schepen van Waterbeheersing, Bart Keymolen: “Dat waterbeheersing een onderwerp is waar hemelwater en droogteplan hand in hand moeten gaan , wordt de laatste tijd meer dan ooit bewezen. In die optiek is het dan ook een goede zaak dat er aanpassingen gebeuren aan de vulschuiven van onze wachtbekkens Volsem en Slesbroekstraat. Met de nieuwe schuiven zal sneller en correcter kunnen worden gereageerd op vullen en leeglopen van de bekkens. Ook de kans op vorming van blauwalgen zal tijdens droge periodes aanzienlijk kunnen worden verkleind.”

De schuif aan het wachtbekken van de Slesbroeksraat staat al maar de stuurkast moet nog geplaatst worden. Normaal gezien gaat men deze week nog starten met het afdammen aan het wachtbekken te Volsem zodat de betonwerken kunnen starten. Dan zou begin volgende week de schuif ook daar geplaatst kunnen worden.
Men hoopt dat alles ten laatste eind oktober in orde is (automatische werking en dus stuurkasten ook geplaatst).

De Blue Deal is een plan dat de Vlaamse regering in de zomer van 2020 lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het plan bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik. Ook de VMM werkt hieraan mee.
Meer info over de Leeuwse Blue Deal projecten: https://bluedeal.integraalwaterbeleid.be/Sint-Pieters-Leeuw

%d bloggers liken dit: