RUISBROEK: – Tussen 11 en 27 september 2023 zal er gewerkt worden aan het sas van Ruisbroek. De voornaamste reden voor deze aanstaande werkzaamheden is het voorkomen van extra vrachtverkeer op de weg tijdens langere periodes van droogte.

Het kanaalniveau daalt aanzienlijk als gevolg van het verschepen van schepen door de sluis. In langdurige droogteperiodes kan dit leiden tot een belemmering van de scheepvaart, aangezien de schepen niet meer in staat zijn om te varen in ondiep water. Dit resulteert er dan weer in dat goederenvervoer over de weg moet plaatsvinden in plaats van over het water.
Om dit probleem aan te pakken, zullen de geplande werken het mogelijk maken om water van het laagstgelegen gebied over te pompen naar het hoger gelegen gebied. Hierdoor kan de scheepvaart ook tijdens drogere periodes probleemloos doorgang vinden.
Dankzij deze ingreep kan een betrouwbare scheepvaart gewaarborgd worden en tegelijkertijd de druk op het wegverkeer verminderen. Deze inspanningen zullen niet alleen de efficiëntie verbeteren, maar ook bijdragen aan duurzaam goederenvervoer in de brede regio.

Omleiding voor gemotoriseerd verkeer via Driefonteinenbrug of via Lot.

Voor de komende 2.5 weken moeten we ons voorbereiden op een wat moeilijkere periode. Tijdens de werken zal er immers geen doorgang mogelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers blijft de sasbrug wel toegankelijk.

Afhankelijk van hun bestemming hebben gemotoriseerde voertuigen de mogelijkheid om de noordelijke omleiding te volgen en het kanaal over te steken langs de nieuwe Driefonteinenbrug of om de zuidelijke route te nemen langs de sasbrug van Lot.

Pompinstallatie thv sluis Ruisbroek
De vlaamse Waterweg: “Sluizen gebruiken veel water. Pompinstallaties aan sluizen pompen het gebruikte water op zodat het gerecupereerd kan worden. Hierdoor is er in droge perioden meer water beschikbaar voor de scheepvaart en andere gebruikers. Daarom investeert de Vlaamse Waterweg in pompinstallaties op het kanaal Brussel-Charleroi, onder meer ter hoogte van de sluis in Ruisbroek.
Het doel van de pompen is om het water ‘verloren’ bij het schutten van schepen terug te pompen van het benedenpand naar het bovenpand.
De installatie zal via buisleidingen onder de brug lopen.
Door de bouw van pompinstallaties op de 4 sluizen (Lembeek, Halle, Lot en Ruisbroek) van het kanaal kan deze problematiek vermeden worden en kan de scheepvaart ook in dergelijke periodes met zeer lage waterbeschikbaarheid blijven doorgaan.
Het Kanaal naar Charleroi wordt gevoed vanuit Wallonië door de Samber. De afgelopen zomers werden we telkens geconfronteerd met een ontoereikende toevoer, waardoor in eerste instantie moest overgegaan worden tot gegroepeerd schutten, en in tweede instantie tot het instellen van een diepgangbeperking met 30 cm.
In september 2019 was de droogtesituatie zeer nijpend en moest de scheepvaart op het kanaal tijdelijk volledig gestremd worden.

Zie ons artikel van 15/07/2022 – Testopstelling mobiele pompinstallatie aan sluis Ruisbroek

%d bloggers liken dit: