SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de raad maatschappelijk welzijn werd een legaat m.b.t. de gehele nalatenschap van wijlen een bewoner van WZC Zilverlinde aanvaard.

Een overleden bewoner van WZC Zilverlinde schenkt zijn gehele nalatenschap bij testament aan het woonzorgcentrum.

Burgemeester Jan Desmeth: “ De wens was om het nalatenschap voor WZC Zilverlinde te gebruiken.
In het verleden hebben we bij WZC Zilverlinde sommige plannen omwille van het budget geschrapt. Dit nalentschap stelt ons in de mogelijkheid hierover terug na te denken. Zo is er aan het woonzorgcentrum de belevingstuin en bij eerdere budgettaire rondes is het idee gesneuveld om aan de gesloten afdeling een terras aan te leggen met verschillende geuren en eventueel een kunstwerk. Dit legaat stelt ons in de mogelijkheid dit idee te herbekijken en een deel ervan ook te gebruiken in de reguliere uitgaven. Zo dient het dak van het woonzorgcentrum hersteld te worden.”

%d