SINT-PIETERS-LEEUW: – In het kader van het project Drogenbos – Sint-Pieters-Leeuw – Catala, ook gekend als het Bronwfieldconvenant 202, diende NV Back to the Futurn een aanvraag tot omgevingsvergunning in. De aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van ontsluitingswegen voor een industrieterrein, het heraanleggen van de Broekweg, het bouwen van een brug over de vistrap en de Zenne, het rooien van een hoogstam en reliëfwijzigingen ten behoeve van deze werken die zullen plaatsvinden op de Grote Baan 302 in Drogenbos en op de Beemdstraat in Ruisbroek.
De gemeenteraad gaat akkoord met het technisch dossier betreffende de aanleg van de wegenis en bijhorend rioleringsstelsel, aanleg rijweg, fiets- en voetpaden, groenzones en grachtenstructuur.
Het akkoord is gegeven onder de voorwaarde dat de regelgeving en adviezen van de nutsmaatschappijen worden nageleefd.
Het Bronwfieldconvenant 202 heeft tot doel een duurzame en goed geplande ontwikkeling van het gebied te waarborgen, rekening houdend met verschillende aspecten zoals mobiliteit, infrastructuur en milieu.
Met de goedkeuring van het technisch dossier zet het bestuur een belangrijke stap in de realisatie van het Brownfieldconvenant 202. Het biedt kansen voor economische groei, werkgelegenheid en verbeterde infrastructuur in het betreffende gebied.”

%d bloggers liken dit: