VLAAMS-BRABANT: – Het belang en de professionalisering van noodplanning bij de lokale besturen zijn de laatste jaren enorm toegenomen. De opeenvolging van crisissen en noodsituaties waarmee we recentelijk werden geconfronteerd is daar zeker niet vreemd aan.
De dienst noodplanning van de gouverneur van Vlaams-Brabant beschouwt het als een prioriteit om de steden en gemeenten te ondersteunen op dit vlak. Zo worden er op regelmatige basis opleidingen georganiseerd voor de lokale noodplanningscoördinatoren. Ook vandaag werden die verzameld op het provinciehuis voor een briefing over het draaiboek wateroverlast voor lokale besturen, het stimuleren van de zelfredzaamheid van burgers en de lopende transformatie van het nationale veiligheidsportaal.

Noodplanning vergt heel specifieke expertise, en ik voel aan dat de ondersteuning en begeleiding vanuit mijn gespecialiseerde dienst vaak een meerwaarde kan betekenen voor de lokale noodplanningscoördinatoren”, aldus provinciegouverneur Jan Spooren. “Ik ben ervan overtuigd dat er ook in de komende jaren crisissen op ons af zullen komen en ben dan ook dankbaar dat de lokale besturen in Vlaams-Brabant zich voluit inzetten om hun crisisaanpak stelselmatig te verbeteren en te professionaliseren”.
Een belangrijke verwezenlijking in dit verband was zonder enige twijfel de actualisering van alle Algemene Nood- en Interventieplannen (ANIP’s) in de 65 steden en gemeenten in Vlaams-Brabant. In zo’n plan staan onder andere de taken en verantwoordelijkheden van alle interventiediensten tijdens een noodsituatie in detail beschreven. Zo kunnen lokale besturen en de hulpdiensten snel en goed reageren tijdens een noodsituatie. In de voorbije weken en maanden werden 61 geactualiseerde ANIP’s opnieuw bekrachtigd door de gouverneur. Voor de overige 4 wordt nog voor deze zomer een finale goedkeuring verwacht.
Deze ANIP’s vormen de hoeksteen van een accurate aanpak van crisissituaties op lokaal vlak”, zegt gouverneur Spooren. ” Ik besef dat dit veel tijd en energie heeft gekost vanwege de lokale noodplanningscoördinatoren, maar het is simpelweg cruciaal om de veiligheid van de inwoners van Vlaams-Brabant te garanderen, zowel voor, tijdens als na een noodsituatie”, aldus nog de provinciegouverneur.

Omdat bij crisissituaties ook communicatie naar de bevolking toe van groot belang is, werd in de namiddag een specifieke informatie- en trainingssessie georganiseerd voor de communicatiediensten van alle lokale besturen. “De ruime opkomst in zowel de voormiddag- als namiddagsessie toont aan hoezeer onze lokale besturen inzetten op noodplanning. Samen met hen zullen we deze inspanningen zeker voortzetten”, besluit een tevreden gouverneur Jan Spooren.

%d