BELGIË: – Rijden onder invloed wordt voortaan nog strenger aangepakt, in die zin dat de alcohollimiet voor de onmiddellijke intrekking van een rijbewijs scherper wordt gesteld. Vanaf 1 juni 2023 is de drempelwaarde verlaagd van 1,5 promille naar 1,2 promille. Een verwittigd bestuurder …

Tot nu toe moest de onmiddellijke intrekking standaard plaatsvinden vanaf 0,65 mg/l uitgeademde alveolaire lucht (wat overeenstemt met 1,5 promille). De nieuwe drempelwaarde vanaf 1 juni 2023 bedraagt 0,50 mg/l UAL oftwel 1,2 promille.
Bijgevolg zal het parket voortaan alleen nog minnelijke schikkingen voorstellen wanneer een gecontroleerde bestuurder minder dan 0,50 mg/l blaast.

%d bloggers liken dit: