RUISBROEK: – Een bericht in de Franstalige krant ‘La Dernière Heure’ omschreef Ruisbroek als een nieuwe ‘no-go’-zone.
Een gebied waar het (multicultureel) geweld en de straffeloosheid de baas is. Waar oorspronkelijke bewoners vertrekken en nieuwkomers op intimiderende manier buurten onveilig maken. De omgeving van het Kerkplein zou een ‘no go’-zone geworden zijn waar politie en stadsbestuur de greep op verloren hebben.

Uiteraard wordt dit fenomeen vandaag door de burgemeester ontkent, iets wat bij Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw een wrang gevoel geeft. Het klopt inderdaad dat er in het verleden interventies geweest zijn maar een globale en intensieve aanpak ontbreek’ aldus Vlaams Belanger Eddy Longeval. “Het moet meer zijn dan dat, wij stellen al jaren voor om een bemande politiepost te openen in Ruisbroek en om de GAS-ambtenaren voltijds te laten opereren in de gecontesteerde buurten” aldus nog Longeval. Tot slot: “Ruisbroek is momenteel het grootste slachtoffer van de verbrusseling van onze streek. Wie hier regelmatig komt stelt een verpauperde aanblik en vervreemding vast die gelijkaardig is met bepaalde Brusselse wijken.”

Vlaams Belang Sint-Pieters-Leeuw zal op de komende gemeenteraad een voorstel ter stemming brengen die moet zorgen voor een kentering. Verder hoopt de partij dat er ingezet wordt op straatverbod, nultolerantie, en een lik-op-stuk beleid voor wie zorgt voor overlast van allerlei aard.

UPDATE:
Reactie korpschef Politiezone Zennevallei, Mark Crispel:Als korpschef wil ik reageren tegen de berichtgeving dat de omgeving van Kerkplein en het station van Ruisbroek een ‘no go’ zone voor de politie zou zijn. Dit klopt totaal niet. De politiezone is zeer regelmatig met geüniformeerde en niet-geüniformeerde mensen aanwezig in de desbetreffende omgeving en treedt zowel proactief als retroactief op. De feiten die vorige week vrijdag en zaterdag hebben plaatsgevonden zijn juist het gevolg van het optreden van de politie. In die zin dat de politie een diefstal van een bromfiets samen met de politiezone Zuid, waaronder de gemeente Vorst valt, aan het ophelderen is, waardoor een dispuut ontstaan is tussen jongeren van Ruisbroek en Vorst. De afgelopen maanden, weken en dagen zijn wij zeer regelmatig aanwezig en treden wij op daar waar nodig. Ik wil ook nog aanhalen dat de acties van de politie in nauw overleg met de burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw gebeuren. Samen met de gemeente houden we en vinger aan de pols. De politie zal deze krachtinspanning de komende dagen en weken verderzetten.

%d bloggers liken dit: