RUISBROEK: – Momenteel werkt een aannemer in opdracht van het gemeentebestuur aan de heraanleg van de paden op de begraafplaats van Ruisbroek. Deze week werd de toegang aan de kant van de dreef (wachthuisjes/Groot-Bijgaardenstraat) tijdelijk afgesloten.

In de week van 20 maart zal een betonpad worden aangelegd ter hoogte van het centrale middenplein van het kerkhof. Daarom zal volgende week de toegang langs de Eiklaan worden afgesloten. Bezoekers zullen dan terug op de begraafplaats kunnen via de dreef aan de Groot-Bijgaardenstraat. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de paden er tijdelijk modderig bijliggen. Alles wordt in het werk gesteld om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Het bestuur verzoekt de bezoekers wel om aangepast schoeisel te voorzien wanneer ze de begraafplaats bezoeken. Aan fietsers wordt gevraagd om via de openbare weg om te rijden.

%d