SINT-PIETERS-LEEUW: – Landhuis de Viron werd in juni 2022 in gebruik genomen. Het is de thuishaven van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten en meer in het bijzonder van de bibliotheek. Het Lewenummer bevat een interessante studie van Raf Meert over de geschiedenis van dit gebouw dat lange tijd wat verscholen lag in het Colomapark. Zo leren we wie het liet bouwen en wie de bewoners waren.

Lewe vertelt ook over de architecturale aanpak om het gebouw te integreren in het dorp, om het aantrekkelijk en functioneel te maken. Een derde deel gaat over het nieuwe gebruik van het gebouw en tenslotte wordt ook de plechtige opening in beeld gebracht.
De bijlagen bevatten mooie foto’s van het vroegere gebouw, zowel binnen- als buitenzichten, zodat het beeld ervan niet verloren gaat voor het nageslacht.

Raf Meert: “Het historische Landhuis de Viron was tot voor kort een blinde vlek in de geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw. Het werd nooit eerder onderzocht. ‘Landhuis de Viron’ komt in historische documenten ook niet voor; die naam werd pas zeer recent aan de site gegeven.

Het onderzoek bracht een aantal bijzonderheden aan het licht. Eerst een merkwaardige overeenkomst tussen de vroegste bestemming en de huidige invulling. Rond 1721 liet de toenmalige baron van Leeuw, Philippe Frans Roose, aan de rand van zijn domein een nieuwe dorpsschool bouwen. Verschillende generaties Leeuwenaren leerden er rekenen, schrijven en lezen. 300 jaar later biedt de site onderdak aan de gemeentelijke bibliotheek.

Ten tweede dat landhuis de Viron oorspronkelijk tot domein Coloma behoorde. Doorheen de geschiedenis werden ze echter meermaals gescheiden en opnieuw herenigd. De eerste maal was in 1808, toen de voormalige dorpsschool in handen kwam van de Brusselse familie de Viron. Omstreeks 1829 bouwden zij op die plaats hun landhuis. Het zou tot 1900 duren eer het opnieuw in handen kwam van de eigenaars van Coloma. In 1997 werd het landhuis nogmaals van het grotere domein gescheiden tot het gemeentebestuur het in 2018 kon kopen.

Als laatste dat het huis met nummer 8 sinds het midden van de 19de eeuw deel verbonden was aan het landhuis aan de overzijde. Het was het verblijf van het dienstpersoneel en de tuinier en ook de koetsen en paarden werden er gestald. Lange tijd werd gedacht dat het rechterbouwvolume van het landhuis, met de bogen, dienst deed als koetshuis. Maar dat klopt dus niet. Onderzoek wees uit dat dit de orangerie was.

Het is een goede zaak dat het oude landhuis de Viron opnieuw herenigd is met kasteeldomein Coloma, omdat het er van oudsher heeft toebehoord. 300 jaar geleden ontstaan als dorpsschool en vandaag herbestemd tot bibliotheek, maakt de Viron tot een bijzondere en historische plek voor de Leeuwenaren.  ”

Het boek kost 5 euro en is te verkrijgen bij de werkgroep Streek- en volkskunde, in de bibliotheek in landhuis de Viron of via heemkunde@sint-pieters-leeuw.be

%d bloggers liken dit: