SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stelde de aanwezigheid van blauwalgen vast op de wachtbekkens van de Zuunbeek aan de Slesbroekstraat en de Hoogstraat.
Uit recente stalen blijkt het om potentieel toxische soorten te gaan, die de natuur zelf aanmaakt.

Om ernstige gezondheidsrisico’s te vermijden wordt elke vorm van contact met het water voor zowel mensen als dieren uitdrukkelijk verboden.
Wateronttrekking voor besproeiing van voedingsgewassen en voedergewassen en veedrenking is op dit moment al verboden en blijft uiteraard verboden.
Een bord met deze waarschuwing wordt op locatie aangebracht.
Indien u bij het wandelen een blauwgroene tot roodbruine, olieachtige laag op het water zou zien drijven, weet dan dat dit inderdaad de drijflaag van blauwalgen is.
Geurhinder is eveneens mogelijk.

Update: Ter plaatse met een medwerker van de Vlaamse Milieumaatschappij stelden we vast dat de blauwalgen al wat teruggedrongen werden dankzij de regenval van deze voormiddag.

%d bloggers liken dit: