SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw werkt aan de opmaak van een gemeentelijk Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Reysveld en zal de bevolking van 21 april t.e.m. 20 juni 2022 raadplegen over de startnota.

 

De startnota kan samen met de procesnota geraadpleegd worden in het Gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw, Dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Dit kan enkel op afspraak via ruimtelijke.ordening@sint-pieters-leeuw.be of 02/371.22.97.
De startnota en procesnota kunnen ook op de gemeentelijke website –https://www.sint-pieters-leeuw.be/wonen-bouwen/bouwen-verbouwen/plannen-voorschriften/gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoeringsplannen ingekeken worden.

Een reactie omtrent de startnota kan tot uiterlijk 20 juni 2022, per aangetekende brief worden opgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, of tegen ontvangstbewijs aan het loket Ruimtelijke ordening (zie bovenstaand adres) afgegeven worden of via e-mail op ruimtelijke.ordening@sint-pieters-leeuw.be .
In het kader van de raadpleging over de startnota organiseert de gemeente een participatiemoment dat zal plaatsvinden onder de vorm van een infomarkt op dinsdag 17 mei 2022 van 17 uur tot 20 uur (doorlopend) in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

%d bloggers liken dit: