RUISBROEK: – Benieuwd hoe het toekomstbeeld van de Lotbeek, de Oude gracht en het tussenliggende valleigebied in Ruisbroek er kan uit zien? Dat vertelt de gemeente je graag tijdens de infoavond op woensdag 30 maart 2022 om 19 uur in LDC ’t Paviljoentje, Fabriekstraat 1A.

Water en natuur brengen leven in het landschap en in onze dorpen. Je vindt er rust in de drukte of verkoeling als het te warm is. Water vormt echter ook een bedreiging bij hevige regenval of overstromingen. Er is meer ruimte nodig voor water en natuur, maar die ruimte is schaars in een steeds sterker bebouwd gebied.

In het valleigebied tussen de Ring en Ruisbroek stromen de Lotbeek en Oude Gracht als zijrivieren van de Zenne. Welke kansen zijn er om water te bergen, biodiversiteit te verhogen en meer wandelpaden aan te leggen om te genieten van deze natuur? Dat is het onderzoek dat momenteel loopt.

Zie ook ons artikel van 01/09/2021 – Plannen voor Lotbeek en Oude Gracht in Ruisbroek

%d bloggers liken dit: