SINT-PIETERS-LEEUW: – Door de klimaatsverandering in Vlaanderen is het neerslagpatroon gewijzigd. We krijgen meer hete en droge periodes met hevigere onweders in de zomer en meer neerslag in de winter. We moeten anders omgaan met hemelwater om ons aan te passen aan deze klimaatverandering. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft samen met Fluvius een hemelwaterplan opgesteld om hier een antwoord op te geven.

In het plan staat hoe we er voor kunnen zorgen dat hevige regen of langdurige droogte minder impact heeft op de inwoners van onze gemeente door ruimte aan water te geven en te kiezen voor insijpeling en buffering.

Bart Keymolen, schepen voor Waterbeheersing: “De opmaak van dit basishemelwaterplan is een studie die reeds meerdere jaren loopt over het ganse grondgebied van onze gemeente. Doorgedreven overleg met alle betrokken instanties, en metingen en vaststellingen op het terrein, hebben de input gegeven om een diepgaand plan en computermodel te leveren. Hieruit kan zeer veel kostbare informatie gehaald worden voor uit te voeren projecten die zullen leiden tot optimalisatie van ons openbaar domein.”

De goedkeuring van de gemeenteraad geeft groen licht om met verder doorgedreven detailhemelwaterplannen lokale knelpunten aan te pakken. Hierbij zullen ook de buurtbewoners gehoord worden want ook hun expertise zal onmiskenbaar belangrijke info opleveren.

Een belangrijke stap in de strijd tegen het water, maar ook tegen de droogte. Jammer genoeg toont het rekenmodel ook onze beperkingen tegen eventuele wolkbreuken. We kunnen nog optimaliseren, maar moeder natuur blijft helaas oppermachtig …


Oproep Open Vld Sint-Pieters-Leeuw: “Beter onderhoud van gemeentelijke waterwegen”.
Tijdens de gemeenteraad riep Open Vld gemeenteraadslid Kathleen D’Herde op om de gemeentelijke waterwegen beter te onderhouden.
De laatste jaren zien we dat grachten en beken toeslippen doordat ze niet onderhouden worden. Op regelmatige basis de bedding en de gracht zelf uitkuisen verhoogt de opvangcapaciteit van regenwater.
Het is sinds 2016 geleden dat de gemeentelijke waterwegen een onderhoudsbeurt kregen. Daardoor is de capaciteit van de grachten en beken enorm verkleind, wat bij hevige regenval her en der voor wateroverlast zorgt dat zou kunnen vermeden worden.’ zegt Kathleen D’Herde. ‘De schepen haalt als excuus aan dat de intercommunale die dit zou moeten doen in gebreke blijft. Maar dit is geen reden. In eerste instantie moet het gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheid opnemen en dan op de cruciale plaatsen zelf aan de slag gaan. In tweede instantie is het de taak van schepencollege om de intercommunale op haar taken te wijzen. Kortom, het gaat hier in feite om prioriteiten stellen en ervoor zorgen dat het probleem op korte termijn wordt aangepakt.
We riepen het college dan ook om er snel werk te maken zodat vele inwoners eindelijk terug rust kunnen vinden en bij elke bui niet bang moeten afwachten of ze opnieuw het slachtoffer worden van wateroverlast.

%d bloggers liken dit: