VLEZENBEEK: – Revalidatieziekenhuis Inkendaal ontving vandaag heuglijk nieuws vanuit de Vlaamse regering over haar ingediend precair bouwdossier. Voor dit nieuwbouwproject ontvangt het revalidatieziekenhuis in Vlezenbeek een strategisch forfait van 2,7 miljoen euro per jaar, of ongeveer een 80 miljoen euro in totaal.
Ik ben bijzonder verheugd dat de minister en coalitiepartners ons dossier goedkeurden en investeren in onze plannen voor de toekomst”, zegt algemeen directeur Sofie Blancquaert.

Naar een nieuw & futureproof revalidatieziekenhuis
Inkendaal diende op 31 oktober 2021 haar aanvraag in bij het VIPA voor het bekomen van een strategisch forfait voor een nieuwbouw omwille van het dringend en onafwendbaar karakter voor de ziekenhuisinfrastructuur. De infrastructurele tekortkomingen in het ziekenhuis hebben immers gevolgen voor de huidige, maar ook de toekomstige werking van een performant revalidatieziekenhuis. Het gaat hierbij onder andere om de problematiek van de vierpersoonskamers – zeker ten tijde van een pandemie, de scheiding tussen kinderen-volwassenen en een structureel tekort aan ruimte. De precaire toestand van de ziekenhuisinfrastructuur in Inkendaal ontging ook Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoede Wouter Beke niet.


Groen licht voor een innovatieve en duurzame nieuwbouw

Minister Beke bezocht Inkendaal in september 2021 en maakte zo kennis met de beperkingen en ernstige precariteit van de huidige infrastructuur van Inkendaal voor de toekomstige werking. De minister kreeg meteen inkijk in de plannen voor een innovatieve en duurzame nieuwbouwproject ter vervanging van de huidige hospitalisatieafdelingen.

Sofie Blancquaert: “We werkten dit jaar, ondanks de pandemie, intens aan de finalisering van het Masterplan Revalidatieziekenhuis Inkendaal 2.0. Met ons project willen we een omslag maken naar een toekomstbestendig revalidatiemodel in een state-of-the-art infrastructuur. Met dank aan de voltallige Vlaamse regering kan ik samen met alle medewerkers starten met de realisatie van een nieuw verhaal van Inkendaal voor onze revalidanten.

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoede: “De Vlaamse Regering heeft definitief groen licht gegeven voor het nieuwbouwproject van Revalidatieziekenhuis Inkendaal. Het Masterplan van Inkendaal biedt perspectief voor het realiseren van toekomstbestendige infrastructuur, de basisvoorwaarde voor kwaliteitsvolle en warme zorg. Zorg die start vanuit de noden van de patiënt en pas eindigt wanneer die persoon helemaal hersteld is. Voor de Vlaamse Regering is een sterk Vlaams revalidatiebeleid dan ook heel belangrijk en doen we extra inspanningen. Daarom dat we 165 miljoen euro investeren in de infrastructuur van de revalidatieziekenhuizen. Een belangrijk deel gaat naar Inkendaal. Zij ontvangen een strategisch forfait van 2,708 miljoen euro per jaar, of ongeveer een 80 miljoen euro in totaal. Ik bracht onlangs een bezoek aan het revalidatieziekenhuis en ben overtuigd van de nood, en dat elke euro zijn investering waard zal zijn”.

%d bloggers liken dit: