SINT-PIETERS-LEEUW: – Er loopt een openbaar onderzoek met aanvraag van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande parking Coloma, naast Landhuis De Viron dat onderdak gaat bieden aan de bibliotheek en vrijetijdsdiensten cultuur, jeugd, sport, erfgoed en het toerismekantoor.

De uitbreiding betreft het aanleggen van 28 extra autostaanplaatsen, bovenop de bestaande 30 autostaanplaatsen, dus zal de parking in totaal 58 autostaanplaatsen omvatten.

De in- en uitrit wordt op dezelfde plaats behouden, zij het dat deze wordt geoptimaliseerd. Deze zal verkeersveiliger zijn door een duidelijke inrit en uitrit in te richten, alsook een betere zichtbaarheid om voetgangers en fietsers.
Er werden tevens 2 autostaanplaatsen van de uitbreiding van de parking voor mindervaliden voorbehouden. De bestaande parking beschikt reeds over 2 autostaanplaatsen voor mindervaliden. Dus zullen 4 autostaanplaatsen van de 58 (of bijna 7%) ingericht worden voor mindervaliden.
De oppervlakte van de bestaande parking en voorziene uitbreiding verhouden zich als volgt:
– 832,16m2 = Opp. bestaande verharding
– 935,38m2 = Opp. uitbreiding / nieuwe verharding
Het hemelwater dat terecht komt op de bijkomende verharding van de uitbreiding van de parking zal op natuurlijke wijze infiltreren op het eigen terrein. De circulatie wordt aangelegd in asfalt, de parkeerplaatsen in waterpasserende betonstraatstenen.
Er wordt echter een ruime wadi aangelegd om hemelwater op te vangen met een totale buffercapaciteit van 111,66m3

Er dienen geen bomen gekapt te worden, de zone van de uitbreiding bevindt zich overwegend in een graszone. Enkel aan de rand van de bestaande parking en rand van het park situeren zich spontaan gevestigde kruid-, struweel- en bosbegroeiingen. Deze worden verwijderd.
De boom is een Fagus sylvatica ‘Atropunicea’, de stamomtrek op 1 m hoogte bedraagt 29 cm. Het is mogelijk deze boom een andere plaats te geven in het park.

%d bloggers liken dit: