ZUUN: – Onze gemeente werkt een masterplan uit voor een nieuw gemeenteplein in Zuun. Het plein krijgt de naam “Ghislaine Humbeeckplein”.
De Arthur Quintusstraat krijgt voor de schoolingang en de kerk een pleinfunctie met verzinkbare palen. Toch wil de gemeente graag jullie visie op enkele aspecten die verbonden zijn aan dit project. Daarom start het nu een ‘inspraaktraject’ op leeuwdenktmee.be.
2021-01-27-toekomstig-gemeenteplein-Zuun (1)
Wat staat al vast?

De Arthur Quintusstraat, voor de schoolingang en kerk, krijgt een pleinfunctie.
Er worden verzinkbare palen aan de rand van het plein voorzien om het plein op nader te bepalen momenten autovrij te maken.
Bewoners van het plein, begrafenisondernemers, kerkfabriek, huisvuilophalers … krijgen een licentie om de verzinkbare palen te laten zakken, indien nodig.

2017-09-22-strapdag_sint-lutgardis (7)Door het creëren van een plein op de Arthur Quintusstraat, wordt de straat (tijdelijk) onderbroken voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer. De twee stukjes doodlopende straat, die zo ontstaan, zullen ingericht worden als fietsstraat. Fietsers zullen over het plein kunnen rijden, langsheen de verzinkbare palen.

De haakse parkeerplaatsen tegenover de schoolingang (14 pl.) en de kleine parking (23 pl.) naast de kerk verdwijnen. De petanquebanen en het speelgedeelte voor de jeugd, nu gelegen aan de achterzijde van de kerk (Ghislaine Humbeeckplein), verplaatsen we naar een recreatieve zone op de plaats van de huidige parking naast de kerk, die uitgebreid wordt met de aankoop van een stuk privaat terrein.

2021-01-27-toekomstig-gemeenteplein-Zuun (7)Achter de kerk creëren we een parking, goed voor maximum circa 75 parkeerplaatsen. Dit is ongeveer een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie. We streven naar een meervoudig gebruik van de parking (start en einde van de school, evenementen in de parochiezaal en/of kerk, buurtparking voor de omgeving). Aan de voorzijde van de kerk behouden we twee parkeerplaatsen voor mensen met een beperking, alsook een plaats voor de ceremoniewagen bij begrafenissen.

Op de Georges Hensmansstraat voorzien we een Kiss&Ride ter hoogte van de nieuwe parking. Via een veilige loopstrook kunnen kinderen, die er worden afgezet, veilig naar school wandelen. We stellen éénrichtingsverkeer in op de G. Hensmansstraat, van de G. Wittouckstraat naar de Jan Vanderstraetenstraat. Ter hoogte van de parking leggen we de G. Hensmansstraat verhoogd aan.”

De gemeente wil van je horen.
De gemeente kondigde het een tijdje geleden reeds aan: de Arthur Quintusstraat krijgt voor de schoolingang en de kerk een pleinfunctie met verzinkbare palen (zie artikel 26/01/2021 – klik hier ) . Voor dit project rekenen ze op jouw hulp! Jij kan immers mee beslissen over de inrichting van het plein, de parking en de recreatieve zone.

fase 1 (10 december 2021 – 10 januari 2022)
In een eerste fase laat de gemeente julie beslissen op welke tijdstippen het plein wordt afgesloten, m.a.w. wanneer maken we het plein autovrij met de verzinkbare palen? Ze stellen je daarbij drie mogelijke scenario’s met verschillende tijdstippen voor:
1) enkel ’s morgens en ’s avonds bij start en einde van de schooldag (= principe schoolstraat);
2) bij start en einde schooldag + bij evenementen (bv. zondagnamiddag voor de chiro ….)
3) permanent afsluiten = permanent plein.

Je kan tot 10 januari 2022 hier je stem uitbrengen via leeuwdenktmee.be op het scenario dat je voorkeur geniet. Het scenario met de meeste voorkeurstemmen wordt uitgevoerd. In geval van ex aequo neemt het college van burgemeester en schepenen de beslissing. Op dinsdag 11 januari maken we het verkozen tijdstip wanneer het plein wordt afgesloten, bekend.

Fase 2 (24 januari 2022 – 24 februari 2022)
Nadat werd bepaald wanneer het plein wordt ingesteld, vragen ze je om suggesties te geven over de functies die dit plein kan hebben. Alle suggesties worden door het gemeentebestuur gebundeld. Op basis van de ingestuurde suggesties worden er door het studiebureau ontwerpen opgemaakt. Deze ontwerpen worden in ‘fase 3’ opnieuw aan jou voorgelegd.

Fase 3 (2 mei 2022 – 2 juni 2022)
• Het plein/recreatieve zone – stemmen op favoriete ontwerp
Op basis van de ingezonden suggesties worden door het studiebureau ontwerpen opgemaakt. Ze vragen om je stem uit te brengen op het ontwerp dat je voorkeur geniet.
• De parking
Er zijn twee voorstellen voor de inrichting van de parking. Je kan je stem uitbrengen voor het voorstel dat je voorkeur geniet.

%d bloggers liken dit: