SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad van 28 oktober keurde de aanstelling van een ontwerper en veiligheidscoördinator voor de Vagevuurstraat goed. Hun opdracht bestaat erin een studie op te maken voor het verbeteren van de Vagevuurstraat en de nodige ondersteuning te bieden bij de uitvoering van de uiteindelijke werken.

De Vagevuurstraat behoort tot het lokale functionele en recreatieve fietsroute netwerk. De straat verbindt 2 hoofdwegen en wordt veelvuldig gebruikt door harde en zachte weggebruikers.

Olivier Huygens, Schepen van Mobiliteit: “De Vagevuurstraat is een brede straat die heel wat mogelijkheden biedt om in te zetten op een gescheiden infrastructuur voor harde en zachte weggebruikers. Hiermee bouwen we verder aan ons mobiliteitsplan met aandacht voor de zachte weggebruiker.”

Ook biedt de specifieke ligging en de beschikbare ruimte ons de mooie kans om het regenwater langer ter plaatse te houden in open grachten. Zo creëren we een win-win situatie voor de zachte weggebruiker op het vlak van veiligheid en voor de lager gelegen woningen op het vlak van wateroverlast”, vult Bart Keymolen, schepen van Openbare Werken en Waterbeheersing, aan.

Met het aanleggen van gescheiden fietspaden en het creëren van een veiligere plek op de rijbaan wil het gemeentebestuur het gebruik van de fiets in onze landelijke gemeente aanmoedigen.

%d bloggers liken dit: