SINT-PIETERS-LEEUW: – Nieuwe publicatie in de reeks LEWE (jaargang 40 nr.2-3), Tijdschrift van de Werkgroep voor Streek- en Volkskunde: “Vliegeniers – pioniers uit Sint-Pieters-Leeuw” van Georges Desmeth en Jan De Backer.

Honderd jaar geleden was een vliegtuig besturen iets voor waaghalzen, voor avonturiers.
Georges Desmeth: ” Ook in onze gemeente kenden we een paar stoutmoedige durvers waarvan Albert Van Cotthem ongetwijfeld de bekendste is, voor latere generaties misschien wel omdat hij een straatnaam kreeg. Dit Lewe-nummer brengt hun verhaal. Uiteindelijk waren ze pioniers en legden ze mee de basis van wat decennia later een evidentie is.

Het is opvallend dat ze allen hun weg baanden via een militaire opleiding en daar ook hun strepen verdienden. Het gaf ons ook de kans hun dossier terug te vinden en hun verhaal te reconstrueren. Deze mannen waren zich bewust van het risico waarvoor ze kozen, niet zelden werden ze er ook het slachtoffer van, zoals ook uit dit werk mag blijken. Met dit nummer wil Lewe deze inwoners vereeuwigen en een blijvende plaats geven in de geschiedenis van SintPieters-Leeuw. Niemand is immers sant in eigen land. Omer Vander Linden kreeg een standbeeld op de vliegbasis van Nijvel en is bij ons amper gekend...”

Een jaarabonnement op Lewe kost €8 te storten op rekening BE26 0910 1163 0329
Meer info bij secretaris Gilbert Pické via heemkunde@sint-pieters-leeuw.be

%d bloggers liken dit: