RUISBROEK: – In het lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje hebben 19 biljarters gestreden voor de titel tijdens het “3- bandentornooi”. Met een start op 13/02/2020 en een einde op 01/07/2021, omwille van de coronamaatregelen, werd dit tornooi ook recordhouder van het langstdurende tornooi in het Paviljoentje.
De jongste telg van de groep, Alain Van Genck werd kampioen met 26 punten.

Hij kreeg dit jaar een wisselbeker die speciaal werd ontworpen door Luc Van Steenberghe. Dit ter ere van Jos Wouters, een geliefde speler die ons 2 jaar geleden jammer genoeg verliet.

%d bloggers liken dit: