ZUUN: – In de Esdoornlaan in de wijk Wilderveld staan de vroegere lokalen van VZW De Poel reeds enkele maanden leeg. Zij verhuisden hun dagcentrum naar Schepdaal. De gemeente gaat de oude paviljoenen nu laten slopen.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Jan Desmeth, burgemeester : “Omdat een dergelijk gebouw in leegstand nooit goed is voor de wijk en de buurt, zal de gemeente binnenkort opdracht geven aan een sloopfirma om de gebouwen te verwijderen en het perceel opnieuw netjes en proper te maken. Eerder besliste het college reeds, bij de actualisatie van het masterplan gebouwen, principieel om twee van de drie gronden te verkopen en het derde perceel vrij te houden als doorgang voor de voetgangers en recreanten richting het Wilderplein. De verkoop van de twee percelen voor woningbouw (geen appartementen) zal later opgestart worden met een maximale binding voor inwoners met een hechte lokale binding.”

De gebouwen die nu worden verwijderd dateren van 1962 toen het rijksonderwijs er twee kleuterklassen en een eerste graad opstartte. In de loop van de jaren ’80 waren er nog onvoldoende kinderen voor het afzonderlijke wijkschooltje en konden deze kinderen naar de rijksschool in Negenmanneke waar het hoofdgebouw stond. Sinds 1988 werd de site gebruikt door VZW De Poel voor een dagcentrum voor mensen met een beperking. Zelf voegden zij nog een tweede gebouw toe.

%d bloggers liken dit: