Een wenskaart voor iedereen

2020-12-07-eenwarmeleeuwsewenskaartSINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale dienstencentra sturen naar alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw een wenskaart om hen warme en prettige feestdagen toe te wensen. Alle inwoners ontvangen eveneens twee wenskaarten die zij zelf kunnen bezorgen aan buren die hun wensen en steun goed kunnen gebruiken. Als we met zijn allen de wenskaarten versturen, maken we samen van Sint-Pieters-Leeuw de ‘warmste’ gemeente!

De coronamaatregelen die sinds maart in meer of mindere mate van kracht zijn, hebben een serieuze impact op de sociale cohesie en het eenzaamheidsgevoel. Ouderen blijven de meest kwetsbare doelgroep omdat zij een beperkt netwerk hebben, maar ook jongeren voelen zich vaker alleen omdat sociale contacten wegvallen of bepaalde activiteiten niet meer mogen.

Binnen enkele weken vieren we Kerstmis, Nieuwjaar … feestdagen met de nadruk op ‘samenzijn’ en het ‘familiegevoel’. Maar dat kan juist zorgen voor een gevoel van eenzaamheid; zeker bij alleenstaanden. Meer nog dan andere jaren zullen veel mensen de feestdagen alleen moeten doorbrengen.

Soms kan een klein gebaar een grote waarde hebben; zoals een klassieke wenskaart met een warme boodschap.

De lokale dienstencentra sturen daarom naar alle inwoners van Sint-Pieters-Leeuw een wenskaart om hen warme en prettige feestdagen toe te wensen. Alle inwoners ontvangen eveneens twee wenskaarten die zij zelf kunnen bezorgen aan buren die hun wensen en steun goed kunnen gebruiken.

Als we met zijn allen de wenskaarten versturen, maken we samen van Sint-Pieters-Leeuw de ‘warmste’ gemeente!

Startpakketten voor kwetsbare gezinnen

SINT-PIETERS-LEEUW: – VONK (Vrijblijvend OndersteuningsNetwerk voor gezinnen met jonge Kinderen) is een project binnen het Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw dat inzet op het aanpakken en wegwerken van armoededrempels in gezinnen waarvan het jongste kind jonger is dan 3 jaar. De gezinnen worden gescreend op basis van een aantal armoede-risicofactoren om toegelaten te worden in het project en dit op niveau van inkomen, arbeid, opleiding, huisvesting, gezondheid en sociale isolatie.
2020-12-07-vonk_SPL_01
Het VONK-project tracht de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken en de gezinnen in mindere mate uitsluiting te laten ondervinden. An Speeckaert, schepen van Jeugd en Gezin: “Om deze doelstelling te behalen en om tegemoet te komen aan de financiële drempels, werd de reguliere VONK-werking uitgebreid met het bedelen van startpakketten gedurende de eerste 3 levensjaren van het kind en het aanbieden van 2 dozen melkpoeder per maand, tot de baby 6 maanden is, via de apothekers.

De startpakketten bestaan uit 3 pakketten nl. het GEBOORTEPAKKET (tutje, tetradoeken, tandenborstel, slaapzak, nagelschaartje, slabbetjes, eetset, bijtring …) voor baby’tjes tussen 0 en 1 jaar, het OPGROEIPAKKET (plaspotje, eerste schoentjes, voorleesboekje …) voor peuters tussen 1 en 2 jaar en een SCHOOLPAKKET (boekentas, brooddoos, fruit/koekendoos en drinkbus) voor kinderen tussen 2 en 3 jaar.

De coördinator volgt de VONK-gezinnen zeer intensief op. De pakketten en het melkpoeder worden enkel toegewezen nadat de voorwaarden zijn nagekeken en nadat er effectief een huisbezoek heeft plaatsgevonden.” voegt Jan Desmeth, schepen van Welzijn, nog toe.

Naast deze startpakketten blijft uiteraard de reguliere werking bestaan. De taak van de VONK-coördinator gaat verder dan het beoordelen van de aanvraag. Deze zal o.a. checken of alle afspraken van de sportclub of de school duidelijk zijn voor het gezin, of facturen kunnen worden betaald … Maar de coördinator zal ook inspelen op bepaalde opvoedingsvragen of hen proberen te verbinden met andere mensen. Vanuit het aanklampende VONK-principe moet deze er op toezien dat alle kansen op slagen benut worden.

Voor meer informatie kunnen inwoners terecht bij Margot Vos of Dorien Van Ransbeeck van het Huis van het Kind, A. Quintusstraat 20 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw, huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be.

Jaagpadenbevraging

2020-09-09-Fietssnelweg F20 hydroseeding (12)RUISBROEK: – De Vlaamse Waterweg nv hecht veel belang aan veiligheid van de medegebruikers op het jaagpad.
Er zijn heel veel verschillende medegebruikers, en ook veel verschillende soorten jaagpaden. Binnen de studie ‘Functioneel en recreatief medegebruik van jaagpaden in Vlaanderen’ brengen we dit in kaart, zodat we onze beleidsvisie kunnen actualiseren.

Jouw antwoorden, ervaringen en bezorgdheden helpen De Vlaamse Waterweg vooruit.
Je kan de online vragenlijst invullen t.e.m. 31 december 2020.