SINT-PIETERS-LEEUW: – VONK (Vrijblijvend OndersteuningsNetwerk voor gezinnen met jonge Kinderen) is een project binnen het Huis van het Kind Sint-Pieters-Leeuw dat inzet op het aanpakken en wegwerken van armoededrempels in gezinnen waarvan het jongste kind jonger is dan 3 jaar. De gezinnen worden gescreend op basis van een aantal armoede-risicofactoren om toegelaten te worden in het project en dit op niveau van inkomen, arbeid, opleiding, huisvesting, gezondheid en sociale isolatie.
2020-12-07-vonk_SPL_01
Het VONK-project tracht de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken en de gezinnen in mindere mate uitsluiting te laten ondervinden. An Speeckaert, schepen van Jeugd en Gezin: “Om deze doelstelling te behalen en om tegemoet te komen aan de financiële drempels, werd de reguliere VONK-werking uitgebreid met het bedelen van startpakketten gedurende de eerste 3 levensjaren van het kind en het aanbieden van 2 dozen melkpoeder per maand, tot de baby 6 maanden is, via de apothekers.

De startpakketten bestaan uit 3 pakketten nl. het GEBOORTEPAKKET (tutje, tetradoeken, tandenborstel, slaapzak, nagelschaartje, slabbetjes, eetset, bijtring …) voor baby’tjes tussen 0 en 1 jaar, het OPGROEIPAKKET (plaspotje, eerste schoentjes, voorleesboekje …) voor peuters tussen 1 en 2 jaar en een SCHOOLPAKKET (boekentas, brooddoos, fruit/koekendoos en drinkbus) voor kinderen tussen 2 en 3 jaar.

De coördinator volgt de VONK-gezinnen zeer intensief op. De pakketten en het melkpoeder worden enkel toegewezen nadat de voorwaarden zijn nagekeken en nadat er effectief een huisbezoek heeft plaatsgevonden.” voegt Jan Desmeth, schepen van Welzijn, nog toe.

Naast deze startpakketten blijft uiteraard de reguliere werking bestaan. De taak van de VONK-coördinator gaat verder dan het beoordelen van de aanvraag. Deze zal o.a. checken of alle afspraken van de sportclub of de school duidelijk zijn voor het gezin, of facturen kunnen worden betaald … Maar de coördinator zal ook inspelen op bepaalde opvoedingsvragen of hen proberen te verbinden met andere mensen. Vanuit het aanklampende VONK-principe moet deze er op toezien dat alle kansen op slagen benut worden.

Voor meer informatie kunnen inwoners terecht bij Margot Vos of Dorien Van Ransbeeck van het Huis van het Kind, A. Quintusstraat 20 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw, huisvanhetkind@sint-pieters-leeuw.be.

%d bloggers liken dit: