2020-04-03-parket_Halle-VilvoordeREGIO: – Sinds de invoering van de coronamaatregelen op 13 maart 2020 heeft het Parket Halle-Vilvoorde reeds 530 dossiers geopend wegens overtreding van de richtlijnen. Overtreders zullen streng vervolgd worden daar de fase van sensibiliseren reeds lang voorbij is.

Niet of onvolledige betaling van een minnelijke schikking (MS) van 250 of 750EUR leidt automatisch tot een dagvaarding voor de corr. rechtbank. Wie in herhaling valt, krijgt geen MS meer en wordt direct gedagvaard. Minderjarige overtreders mogen een gepaste reactie verwachten.

In geval van andere inbreuken zoals het bewust spuwen, niezen of hoesten naar andere personen wordt een apart PV opgesteld dat aanleiding zal geven tot een strengere MS, een rechtstreekse dagvaarding of een voorleiding bij de onderzoeksrechter met oog op verdere aanhouding.

%d bloggers liken dit: