SINT-PIETERS-LEEUW: – Eén van de goede voornemens van het lokaal bestuur van Sint-Pieters-Leeuw in het nieuwe jaar is alvast het verder terugdringen van de overlast in de gemeente. Als eerste stap keurde de gemeenteraad op 24 oktober 2019 enkele wijzigingen aan het reglement met de gemeentelijke administratieve sancties goed. Om te zorgen dat dit aangepaste GAS-reglement ook wordt nageleefd, wordt het team van de gemeenschapswachten fors uitgebreid: van 4 naar 6 gemeenschapswachten.


Het huidige team van 4 gemeenschapswachten krijgt dus versterking van maar liefst 2 extra collega’s. Hierdoor kunnen de gemeenschapswachten vaker preventief aanwezig zijn over het ganse grondgebied van de gemeente, en indien nodig ook overgaan tot verbalisering.

Gemeenschapswachten zijn belangrijk voor een leefbare wijk” aldus burgemeester Luc Deconinck. “Ze zijn heel zichtbaar in het straatbeeld en onmisbaar voor een degelijk handhavingsbeleid. Verloedering is één van de grote ergernissen bij de bevolking. Daarom breiden we het aantal gemeenschapswachten vanaf januari uit van 4 naar 6, een verhoging met 50 %. Naast preventief optreden, gaat de prioriteit uit naar het opsporen en verbaliseren van sluikstorten, verwaarlozing van eigendommen en overlast. Ook de wijkpolitie blijft sterk aanwezig in de wijken en kan overlast en foutparkeerders verbaliseren. Het is niet voldoende een goed reglement te maken, er moet ook gezorgd worden dat het nageleefd wordt“.

1 comment

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: