politie_snelheidscontrole_zennevalleiSINT-PIETERS-LEEUW: – De Politiezone Zennevallei hield een snelheidscontrole op de Bergensesteenweg in de zone buiten de bebouwde kom waar een snelheidsbeperking geldt van 70 km/u. In totaal werden er 2032 bestuurders gecontroleerd. 95 bestuurders zaten boven de toegestane snelheid.

De hoogst gemeten snelheid bedroeg 108 km/u. Acht bestuurders werden uit het verkeer gehaald en aangesproken op hun overtreding.

%d bloggers liken dit: