2016-01-29-Wildersportcomplex-zonnepanelen_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Het bestuur wil de bouw van een nieuwe sporthal voor het Wildersportcomplex in Zuun versneld realiseren. In de nieuwe planning wordt in de zomer van 2019 met de vervangingsbouw gestart.

In het bestuursakkoord stond de bouw van een nieuwe sporthal gepland voor het einde van deze bestuursperiode. Het bestuur heeft nu beslist om de procedure voor de herbouw onmiddellijk op te starten.


Deze beslissing wordt genomen nadat een barst is vastgesteld in een kolom van de grote sportzaal.
Reeds eerder waren er problemen met 2 spanten. Intussen werden alle spanten verstevigd en werd hun stabiliteit voor zeker 10 jaar gegarandeerd.

De vastgestelde barst in een kolom levert volgens twee aangestelde deskundigen geen gevaar op waardoor de zaal dus verder kan gebruikt worden. De herstelling van de gebarsten kolom zal uitgevoerd worden in de eerste helft van augustus. De sporthal zal daardoor buiten gebruik zijn van 1 tot en met 14 augustus 2019. De sportverenigingen kunnen dan vanaf 15 augustus hun trainingen hervatten.

Burgemeester Luc Deconinck: “Aangezien er in een tijdspanne van enkele jaren reeds 3 keer herstellingswerken nodig waren, wil het bestuur niet langer wachten met de geplande herbouw. We gaan de procedures onmiddellijk opstarten. Zo willen we mogelijke nieuwe problemen en bijkomende kosten in de komende jaren uitsluiten.”


Enkel de grote sportzaal wordt afgebroken en opnieuw gebouwd. Het zwembad, de gevechtssportzaal, de cafetaria en de burelen van de sportdienst blijven behouden.

De sportdienst is alvast gestart met de voorbereidende fase waarbij een behoeftenanalyse wordt uitgevoerd. De gebruikende sportclubs zullen uiteraard bevraagd worden.

Voor de afbraak en nieuwbouw wordt geopteerd voor de formule Design & Build. Deze procedure werd ook na de brand van de sporthal in Ruisbroek toegepast en laat toe de ontwerp- en realisatiefase in één opdracht te verwezenlijken.

Het is de bedoeling het lastenboek in het najaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. Als alles volgens plan verloopt kunnen de bouwwerken tegen de zomer van 2020 starten.

Tijdens de werken, die vermoedelijk een twaalftal maanden in beslag zullen nemen, zullen de sportverenigingen moeten uitwijken naar andere zalen in en buiten de gemeente.

De nieuwe sportzaal van de gemeentelijke basisschool Den Top, die tegen dan klaar zal zijn, en de sporthal Braillard te Ruisbroek zullen alvast maximaal ingezet worden. De sportdienst zal de verenigingen, zoals in het verleden, ook bijstaan bij het zoeken naar uitwijkmogelijkheden en alternatieven.

%d bloggers liken dit: