SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanavond kwamen in Coloma enkele mensen luisteren naar de infoavond over de ‘Ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel (RO)- deel Noord’.


De ruimtelijke herinrichting van het projectgebied van de R0 houdt het toepassen van het principe van het scheiden van doorgaand en lokaal verkeer op de R0 in. Dit zorgt voor een veiligere ring met minder incidenten en dus een betere doorstroming; wat ook het sluipverkeer terug naar de ring haalt en zo de omliggende woonkernen meer leefbaar maakt.
Tegelijkertijd zorgt de ruimtelijke herinrichting van het projectgebied van de R0 voor multimodale verbindingen over, onder en naast de R0, en zet ze in op de landschappelijke inpassing van de infrastructuur en op groene en blauwe verbindingen. Zo biedt de herinrichting de mogelijkheid om een verbeterde werk- en leefomgeving rond de ring te creëren en opnieuw ruimte onder, boven en langs de R0 te maken voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer, dieren en groen.
De ring moet, met andere woorden, in plaats van de barrière die ze vandaag vormt, zorgen voor verbindingen in de toekomst.

Op deze gespreksavond was het de bedoeling van De Werkvennootschap om via een gesprekstafel in dialoog te gaan met de bevolking en te capteren wat er leeft, wat de bezorgdheden zijn, wat de bevolking als opportuniteiten ziet.

Elke deelnemer kon tijdens dit tafelgesprek zijn ideeën, bezorgdheden, wensen uiteenzetten waarna per thema een gesprek werd aangegaan. Er werd aangespoord tot een open, constructieve dialoog tussen ontwerpers en burgers, maar eveneens tussen burgers onderling. Al deze opmerkingen, suggesties en ideeën werden/ worden vervolgens geïnventariseerd en meegenomen in het verdere proces.

Meer info: www.werkenaandering.be

%d bloggers liken dit: