2018-08-31-start-bouwproject_3-fonteinenbrug (2)VLAANDEREN/SINT-PIETERS-LEEUW: – Beslissing van de Vlaamse Regering van vrijdag 15 maart 2019: Verplaatsing Fluxysleiding Sint-Pieters-Leeuw.
Op voorstel van minister Ben Weyts

In functie van de opwaardering van de bedrijvenzones langs het Kanaal naar Charleroi in Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos en om de vlottere afwikkeling van de goederenstromen via een Regionaal Overslag Centrum in de toekomst mogelijk te maken, startte de Vlaamse Waterweg nv in 2017 met de ontwerpstudie voor zowel de Drie Fonteinenbrug als de nieuwe laad- en loskade ter hoogte van Cantillana in Sint-Pieters-Leeuw. In dit kader beslist de Vlaamse Regering tot verplichte wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen van Fluxys Belgium nv, gelegen in het openbaar domein, eigendom van het Vlaams Gewest, op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw.
De bevoegde minister zal zijn federale collega voor Energie verzoeken om een ministerieel besluit uit te vaardigen om die leidingen en installaties te laten verplaatsen.

%d bloggers liken dit: