SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskundebrengt als afsluiter van de herdenkings-momenten over de Eerste Wereldoorlog een nieuw Lewe-nummer uit dat handelt over de situatie in onze gemeente tijdens de jaren 1914-1918 onder de titel “De Eerste Wereldoorlog in Sint-Pieters-Leeuw”.
2018-11-18-nieuwnummerLEWE
Het boek, geschreven door Jan De Backer en Kristien Van Hecke, schetst het leven in de gemeente tijdens de Duitse inval en gedurende de oorlogsjaren. We vernemen welke inspanningen de overheden en de gemeente deden om de bevolking te beschermen tegen de honger.
De lokale situatie wordt ook getekend door de werking van de Groeningerwacht, die finaal in het activisme en de collaboratie terechtkomt.
Vele jonge mannen werden gemobiliseerd of meldden zich vrijwillig aan het front. Deze Lewe geeft een lijst van alle gesneuvelden, met plaats en datum van overlijden, alsook hun begraafplaats.
Bijzonder zijn ook de moeizame contacten tussen de jongens aan het front en de bezorgde familie thuis, in bezet gebied. De correspondentie werd bewust georganiseerd om het moreel op peil te houden. Ze werd ook gecensureerd omdat ze geen militaire informatie mocht bevatten en om het thuisfront niet ongerust te maken.


Jan De Backer:”Sint Pieters-Leeuw heeft het geluk gehad dat hier nooit een front is geweest, dat er dus nooit werd gevochten en dat er evenmin wilde Duitse vergeldingsacties zijn geweest. In die zin ontsnapt de gemeente enigszins aan de aandacht van historici. Het vergemakkelijkt de zoektocht niet, omdat alles nog moet bijeen gebracht worden, maar gelukkig was er Kristien Van Hecke die met engelengeduld alle denkbare archieven heeft platgelopen en toch zeer veel kan uit het stof halen.
Het heeft ons toegelaten om in een studie van 120 pagina’s de oorlog hier in de gemeente te reconstrueren, de gegevens ook te plaatsen in de histonsche context van het oorlogsverloop en van dit alles een overzichtelijk geheel te maken.

Zo bundeld dit werk informatie over het door de gemeente uitgegeven noodgeld om de bevolking te kunnen helpen, over de werking van de lokale hulp en voedselcomités, over de misbruiken hìerbij enz. We krijgen een beeld van hoe de lokale clerus zich positioneert, de adel, de graaf in dit geval, en uiteraard het gemeentebestuur zelf dat in deze oorlog in functie blijft. Ook worden de activiteiten van de Groeningerwacht in de gemeente belicht, de Wijze waarop de bevolking wordt “doorgelicht” en waarop er onderhuids druk wordt uitgeoefend. De Groeningerwacht organiseert ook een vorm van dienstbetoon in samenwerking mèt de Duitsers voor wie hen gunstig gezind is. Hiervan zijn documenten terug te vinden. ”

Het werk is rijkelijk geïllustreerd met documenten uit deze periode. De studie wordt afgerond met een overzicht van de activiteiten die de voorbije vier jaar lokaal werden georganiseerd als herdenking van deze “Groote Oorlog”.

De Eerste Wereldoorlog in Sint-Pieters-Leeuw
Verkrijgbaar bij de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde – heemkunde@sint-pieters-leeuw.be
Prijs: 5 euro.
Een jaarabonnement op de publicaties van de werkgroep kost 8 euro.

%d bloggers liken dit: