SINT-PIETERS-LEEUW: – De herdenkingen rond WOI zijn in 2014 gestart met een grote tentoonstelling (zie artikel 22/11/2014 – klik hier). Om de cirkel rond te maken organiseert de gemeente als bijna-afsluiter nogmaals een tentoonstelling, maar deze keer met de focus op de Leeuwenaren, zowel aan het front als de thuisblijvers. Hoe werd de oorlog hier beleefd? Welke initiatieven werden genomen om het leven draaglijker te maken? Ook de nasleep van vier jaar oorlog komt aan bod.
De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de weekends: 8-9 september & 15-16 september 2018, telkens van 14 tot 18 uur. in de Continental Theological Seminary, Kasteelstraat 48.


Met nieuwe info van de voorbije jaren kwam de erfgoedcel tot verschillende nieuwe verhaallijnen. ‘Ver weg’, een verhaallijn van de Leeuwse jongens aan het front en ‘thuis’, een verhaallijn over hoe de achterblijvers de oorlog beleefden. Hoe hielden ze contact met familie en vrienden aan het front? Wat waren de moeilijkheden waarmee ze in het dagelijkse leven werden geconfronteerd? Wat was de rol van de kerk? Wat met initiatieven als soepbedelíngen, noodgeld enz. De impact van deze kant van de oorlog is nog nooit samengebracht en zal dus een nieuw licht laten schijnen op het beeld van de oorlogsjaren. Bovendien komen ook gedeporteerden en krijgsgevangenen aan bod.

Ook de nasleep van de oorlog krijgt aandacht. De meeste doden en gewonden vielen hier tijdens de terugtrekking van de Duitsers, op en rond 11 november 1918. Intussen vergeten verhalen met dramatische afloop krijgen door de expo een pleats in het collectief geheugen.

Dankzij een samenwerking met de gemeentelijke werkgroep voor streek- en volkskkunde is veel nieuw materiaal geconsulteerd, in kaart gebracht en gesynthetiseerd. Samen met informatie en materiaal uit enkele privé-collecties en familiearchieven kon de gemeente nog een tweede unieke tentoonstelling samenstellen.

Locatie: Continental Theological Seminary, Kasteelstraat 48, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Toegang: Gratis toegang op 8 & 9 september en 15 & 16 september 2018 telkens van 14 tot 18 uur. In de week op afspraak voor scholen of groepen.

%d bloggers liken dit: