2018-05-09-rainbow4kidsVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant geeft 277.590 euro aan 22 projecten die een directe en reële lotsverbetering voor mensen in het Zuiden beogen. Tegelijkertijd versterken deze projecten het wereldburgerschap in Vlaams-Brabant. Rainbow4kids, het project van juf Katrien, ontvangt 2500 euro.

Door onze steun aan deze projecten stimuleren we echte Noord-Zuiduitwisseling’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Noord-Zuid. ’22 ngo’s en 4de pijlerorganisaties die een project uitwerken met een partner in het Zuiden, krijgen samen 277.590 euro. Sinds de opstart van dit subsidiereglement in 2015 kregen 83 Noord-Zuidprojecten samen 1.361.960 euro’.

Deze projecten zorgen op een directe manier voor lotsverbetering in het Zuiden en zijn tegelijkertijd relevant voor de inwoners van Vlaams-Brabant. Ze verbreden het draagvlak voor internationale solidariteit in Vlaams-Brabant, versterken het wereldburgerschap onder de inwoners en stimuleren nieuwe, innovatieve samenwerkingsverbanden.

Wat we doen in het Noorden heeft invloed op het leven in het Zuiden en omgekeerd’, zegt gedeputeerde Tie Roefs. ‘Daarom zetten we in op een duurzame samenwerking tussen Noord en Zuid, die impact heeft op het leven van mensen in Noord én Zuid. De projecten zijn gebaseerd op internationale solidariteit en participatie van de betrokkenen. 83 projecten in vier jaar is niet niks. Deze dynamiek stemt ons heel positief’.

De 2500 euro die Rainbow4kids ontvangt zullen dienen voor het vernieuwen van het afdak en de plaatsing van zonnepanelen in de Rainbow4kids school in Ukunda (Kenia).
Meer info over het project: www.rainbow4kids.be

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.