2017-11-21-Infomarkt_RUP_Centrum_Sint-Pieters-Leeuw (8)SINT-PIETERS-LEEUW: –Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw brengt ter kennis aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 30 november 2017 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Sint-Pieters-Leeuw Centrum’ voorlopig vastgesteld heeft. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Sint-Pieters-Leeuw Centrum’ bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een plan feitelijk-juridische toestand, het plan planbaten/planschade en een grafisch plan, wordt in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Sint-Pieters-Leeuw Centrum’ ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf vrijdag 22 december 2017 tot en met 20 februari 2018.

Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste datum voor het indienen hiervan is gesteld op 20 februari 2018.

Zie ook artikel + video 22/11/17 – Infomarkt RUP Centrum Sint-Pieters-Leeuw

%d bloggers liken dit: