REGIO: – Vandaag is het startschot gegeven voor een samenwerking aan de slimme regio Halle-Vilvoorde.
Zo’n 30 lokale besturen, waaronder Sint-Pieters-Leeuw, bundelen de krachten om gezamenlijk de uitdagingen voor de streek te formuleren, om vervolgens een actieplan op te maken en uit te voeren. De samenwerking maakt technologische investeringen met een voldoende schaalgrootte mogelijk. En er kan makkelijker bijkomende expertise worden aangetrokken.

2017-12-20-toekomstforum_Halle-Vilvoorde_slimme-regio-
De burgemeesters, verenigd in het Toekomstforum Halle-Vilvoorde, menen dat het hoog tijd is om hun steden en gemeenten ‘future proof’ te organiseren.

Visievorming
Eerst wordt een voorbereidingstraject doorlopen onder begeleiding van IMEC/VUB. Zij zullen de lokale bestuurders helpen met wetenschappelijke analyse en inventarisatie van de aanwezige data en stakeholders. Zij zullen de uitdagingen en de opportuniteiten uitzuiveren o.a. door het aanbieden van specifieke wetenschappelijke modellen en tools. Op basis van de verzamelde input wordt een gezamenlijke visietekst en actieplan opgesteld.

Concrete toepassingen in het straatbeeld
Gelijktijdig met het uitzetten van deze strategische route zal Toekomstforum inspelen op enkele slimme toepassingen, de zogenaamde use-cases. Hierdoor wordt het concept van een slimme stad of gemeente concreet en tastbaar. Mogelijke voorbeelden hiervan zijn: een gezamenlijke opvolgsysteem voor evenementen, nieuwe aanpak van ‘backoffice’ functies, een applicatie om fietsgebruik te stimuleren, moduleerbare openbare verlichting, … Deze zijn legio. Indien mogelijk worden er enkele quick-wins voor de regio opgestart, die zullen kunnen fungeren als test- en pilootprojecten. Ook reeds gestarte initiatieven kunnen hierbij een betekenis krijgen voor een grotere groep van gemeenten. Meerdere steden zoeken al actief naar intelligente oplossingen voor hun problemen. Maar de resultaten zijn (nog) niet helemaal zichtbaar.

We beginnen er aan
Door de ondertekening van de intentieverklaring ‘Samenwerken aan een slimme regio Halle-Vilvoorde’ geven de lokale besturen van de centrumregio van Vlaanderen het startschot voor een vernieuwde ontwikkeling van nieuwe inzichten en toepassingen, die het leven voor de gemeente, haar burgers en bedrijven zal verrijken.“Voor onze toekomst, voor onze centrumregio”.