2014-04-27-Gunther-Coppens_toekomstplannen_ZuunbeekVLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Beslissingen van de Vlaamse Regering van vrijdag 10 november 2017.

De Watergroep: vervanging voorzitter en benoeming lid
Op voorstel van minister Joke Schauvliege.

De Vlaamse Regering benoemt Mieke Van Hootegem als voorzitter en Gunther Coppens als bestuurder in de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De Watergroep) tot aan de gewone algemene vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening in 2020.
Ze vervangen ontslagnemend voorzitter Herman Van Autgaerden, aan wie eervol ontslag wordt verleend en die gemachtigd wordt de eretitel van zijn ambt te voeren.

zie ook artikel 28/09/17 – De Watergroep wordt nieuwe operator voor waterdistributie in Sint-Pieters-Leeuw

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: