PAJOTTENLAND: – Pajottenland+ bezocht de vier projecten die op dit ogenblik met Leadermiddelen worden uitgevoerd in de regio.
2017-08-17-leadermiddelen.jpg
De deelnemers aan de rondrit, bestuursleden en plaatsvervangers, ontdekten op vier locaties hoe ver de uitvoering is geëvolueerd. Hierbij was het bezoek aan de Heetveldemolen een verduidelijking van wat de uitvoerders in de toekomst willen bieden aan bezoekers. Binnenkort wordt in de schuur een oude silo ontmanteld en wordt gestart met de uitbouw van een ontvangstruimte. Dan kan een bezoek aan de watermolen worden afgesloten met een drankje of kan er worden vergaderd.

Het bezoek startte bij Pajot Begot in Strijtem. Via die horecazaak brengt het project ‘Inclusief Pajottenland’ mensen die minder kansen genieten in contact met het gewone arbeidscircuit. Nancy Deleu van Inclusief Pajottenland: ‘’Het is de bedoeling om op deze manier ook een aantal arrangementen uit te werken voor groepen en om de streekidentiteit daar als belangrijke pijler te gebruiken. Daarom willen we bij arrangementen ook catering met Pajotse merkproducten aanbieden op typische streekeigen plekjes.’’

Katrien Meersseman van het project ‘Thuis in het Pajottenland’ vertelde dat er dit najaar werk wordt gemaakt van de aankoop van digitale infoborden voor de zeven gemeenten en dat de plannen concreet worden voor een aantal rustplekjes, camperlocaties en paalkampeerplaatsen. Ook rond Pajotse producten wordt verder gewerkt met ideeën voor buurderijen.

De Roosdaalse schepen Herman Claeys gaf aan de groep informatie over de inrichting van het pleintje waar de Dikke van Pamel staat. ‘’Het wordt een nieuw rustplekje in Pajottenlandstijl dat ook dienst zal doen als infopunt over het Pajottenland. Het kan toeristen of dagrecreanten die langs de Dender fietsen ‘goesting’ geven om het Pajottenland te ontdekken.’’

De Heetveldemolen in Tollembeek kan worden bestempeld als het publieke uitvalspunt van het project ‘Water en Wind’. Behalve een aantal acties rond graan en de Mark zorgen de investeringen voor een bijkomend ontvangstpunt voor recreanten en toeristen in het Pajottenland, uiteraard met educatieve rondleidingen in de watermolen.

%d bloggers liken dit: