2017-06-28-cameraplan - Luc Deconinck Jan Desmet en Lucien Wauters - Postweg te VlezenbeekSINT-PIETERS-LEEUW: – Om de veiligheid te verhogen en de overlast in de openbare ruimte te bestrijden, gaat de gemeente fors inzetten op het installeren van camera’s op het openbaar domein. De gemeenteraad van donderdagavond 29 juni 2017 keurde de aankoop van drie type camera’s goed die allen moeten bijdragen tot de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente.
Eerder al werd werk gemaakt van vaste bewakingscamera’s in de Stationsbuurt van Ruisbroek en de installatie van ANPR camera’s op de Postweg, Bergensesteenweg, Humaniteitslaan en Fabriekstraat.

Vaste bewakingscamera’s op de openbare pleinen
Net zoals andere gemeenten krijgt ook Sint-Pieters- Leeuw te maken met overlast, gaande van vandalisme en sluikstort tot drugsfeiten. Op verschillende openbare locaties is er sprake van dergelijke terugkerende problemen. In de praktijk is het niet mogelijk om alle probleemlocaties permanent op te volgen, vandaar dat de gemeente investeert in vaste bewakingscamera’s om zo terugkerende overlastfenomenen op structurele wijze aan te pakken.
2017-06-28-cameraplan - Luc Deconinck Jan Desmet en Lucien Wauters - Weerstandsplein te Negenmanneke
Het gemeentebestuur voorziet 3 openbare pleinen van vaste bewakingscamera’s. Meer bepaald: het Weerstandsplein, het Kerkplein en het Gulden Bodemplein. Verder komen er ook bewakingscamera’s op de parking van het sociaal huis te Ruisbroek, de parking van het gemeentehuis, de parking van de Merselborre en aan de beide sporthallen. Tegen maart 2018 zou dit operationeel moeten zijn.

Verborgen, verplaatsbare camera’s tegen sluikstorters
Ondanks de verhoogde inspanningen van de gemeente en de politiezone om de sluikstort- en zwerfvuilproblematiek aan te pakken (sensibiliseren, opruimacties, inzet van gemeenschapswachten, uitschrijven van GAS-boetes …), blijft het sluikstorten nog steeds een groot probleem en kost het opruimen veel geld. Probleem daarbij is dat het zeer moeilijk is sluikstorters op heterdaad te betrappen. Het gemeentebestuur gaat daarom twee verplaatsbare camera’s aankopen die men onopgemerkt kan plaatsen op locaties waar regelmatig afval wordt gedumpt. Het inzetten van deze verplaatsbare, verborgen, camera’s moet bijdragen tot het identificeren en beboeten van daders.
Overtreders zullen naast een gemeentelijke administratieve sanctie tot 350 euro, ook moeten instaan voor de opruimingskosten.

Burgemeester Luc Deconinck: “We zetten sterk in op de properheid van de openbare ruimte. Toch blijven hardnekkige sluikstorters deze inspanningen teniet doen. Met verborgen camera’s willen we die sluikstorters kunnen aanpakken en bestraffen.


Trajectcontrole en ANPR
De gemeenteraad keurde ook nog twee bijkomende ANPR-locaties (camera’s met automatische nummerplaatherkenning) goed. In Ruisbroek zullen er twee ANPR-camera’s bijkomen aan het begin van de Vorstsesteenweg, nabij de Humaniteitslaan. De derde en vierde bijkomende ANPR-camera komen op de Postweg ter hoogte van de Sint-Annastraat.

Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: “De locatie aan de Vorstsesteenweg was een laatste gaatje in ons cameraschild, dat alle hoofdwegen bewaakt, als je vanuit Brussel onze gemeente binnenrijdt. Binnenkort zullen de ANPR-camera’s geplaatst worden op de Lenniksebaan. Naast politionele doeleinden, zal er ook een trajectcontrole van 2,2 kilometer komen in de 70 km/u-zone en dit van de gewestgrens tot aan het kruispunt met de Pedestraat. Omdat we een verschuiving van het verkeer richting Postweg willen vermijden, voorzien we twee extra ANPR-camera’s net voor de bebouwde kom ter hoogte van de Sint-Annastraat. Zo kunnen we op dat gedeelte van de Postweg eveneens een trajectcontrole installeren, zodat er geen reden is om de Postweg in plaats van de Lenniksebaan te nemen. Trajectcontrole heeft meer effect omdat bestuurders weten dat het 24u/24u actief is, vooraf aangekondigd wordt en over een lange afstand geldt. Minder boetes en meer effect op het terrein is de doelstelling.

Privacy
Lucien Wauters, schepen voor ICT: “Vanzelfsprekend worden de regels van de privacy voor het gehele project gerespecteerd. Zo worden de bewakingscamera’s niet gericht naar privé-eigendommen en zullen beelden die geen bijdrage leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade, van overlast of tot het identificeren van een dader niet langer dan één maand worden bewaard. Een goede samenwerking met de politiezone en de nabije buurgemeenten is uiteraard van groot belang.
Enkel een beperkt aantal gemachtigde ambtenaren zullen de beelden mogen bekijken. Naast een uitgebreide communicatiecampagne, zullen borden bij de gemeentegrenzen de aanwezigheid van camera’s aankondigen.

%d bloggers liken dit: