2017-06-20-ANPR_Bergensesteenweg_NegenmannekeSINT-PIETERS-LEEUW: – In 2018 komt er een trajectcontrole op de N6 Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw over een traject van 1,1 km.

De 20 nieuwe tracés in Vlaanderen die een trajectcontrole gaan krijgen, liggen langs gewestwegen verspreid over heel Vlaanderen en werden geselecteerd op basis van de ongevallencijfers. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert hiervoor 2,6 miljoen zodat de trajectcontroles voor 100% gefinancierd zijn.
Ben Weyts: “Op gewestwegen vallen er verhoudingsgewijs immers nog altijd het grootste aantal verkeersdoden. De locaties zelf werden geselecteerd op basis van de gekende ongevallencijfers, zodat er gericht ingezet kan worden op de meest dodelijke punten in Vlaanderen. De opbrengsten van de trajectcontroles op gewestwegen vloeien terug naar het Vlaams Verkeersveiligheidsfonds. Die middelen zullen op hun beurt initiatieven financieren die de verkeersveiligheid structureel versterken.”
De nieuwe trajectcontroles komen ook de algemene veiligheid ten goede, omdat ze ook ingezet kunnen worden voor terreur- en criminaliteitsbestrijding. De trajectcontroles worden nu besteld en zullen ten laatste tegen april 2018 geplaatst zijn.

ANPR_camera_Sint-Pieters-LeeuwJan Desmeth, Schepen van Mobiliteit: “We verwelkomen deze beslissing van minister Ben Weyts. Trajectcontrole heeft meer effect omdat bestuurders weten dat het 24u/24 actief is, vooraf aangekondigd wordt en over een lange afstand geldt.
Drie kwart van de ongevallen op ons grondgebied gebeuren op de steenweg, dus controleerde onze politie het vaakst de snelheid op de N6. Deze automatisering zal nu ook wat capaciteit vrijmaken bij onze lokale politie. Tijd die ze elders weer kunnen investeren.
Minder boetes en meer effect op het terrein is de doelstelling.”

Trajectcontrole is een systeem dat werkt met nummerplaatherkenning en waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Zo hangen bij een trajectcontrolesysteem camera’s op meerdere meetpunten langs de weg. Als men met een te hoge gemiddelde snelheid rijdt tussen de meetpunten, dan stuurt het systeem de gegevens door naar de politie. Daarnaast detecteert de installatie ook geseinde wagens.

%d bloggers liken dit: