SINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds 1 januari 2017 is 70km/u de norm buiten de bebouwde kom in Vlaanderen. Dankzij deze ingreep kunnen er ongeveer 30.000 verkeersborden verdwijnen. De weg wordt beter leesbaar en de verkeerssituatie wordt veiliger. Deze week is de gemeente Sint-Pieters-Leeuw begonnen met het verwijderen van de 70km/u verkeersborden op de gemeentelijke wegen.
2017-01-05-borden70km
Sinds 1 januari 2017 is 70 km/u de officiële norm buiten de bebouwde kom in Vlaanderen. Op die manier wil minister Weyts de wegen beter leesbaar en dus veiliger maken. Zo wordt een einde gemaakt aan de absurde situatie waarin 90km/u de officiële norm was op de Vlaamse wegen, maar er in de realiteit op 6000 van de 8000 kilometer gewestweg een uitzonderingsregime van 70 km/u van kracht was.
Alle borden van 70 km/u zijn dus sinds nieuwjaar overbodig geworden, tenzij er buiten de bebouwde kom andere borden staan. Sint-Pieters- Leeuw is er als 1 van de eerste bij en haalde de meeste borden al weg op 4 januari 2017. En daar stopt het niet, in de loop van 2017 zal de gemeente ook alle andere overbodige borden weghalen en versleten borden vervangen.

Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth : “Wij streven in het algemeen naar een mooi en verzorgd straatbeeld. De recente beslissing om tegen 30 juni 2017 overal bushokjes van De Lijn te plaatsen was – naast de economische overwegingen – ook al een stap in deze richting. Het verminderen van het aantal verkeers- en andere borden sluit hier bij aan. Alle hoofdwegen werden van 90 naar 70 km/u gebracht. Het is dan ook een logische beslissing om van de meest gebruikte maximum snelheid op hoofdwegen buiten de bebouwde kom nu ook de standaard regel te maken. Ook wat Sint-Pieters- Leeuw betreft: meer duidelijkheid, meer verkeersveiligheid en minder verkeersborden.
In totaal werden op één dag meer dan 120 borden verwijderd. Op de gewestwegen zal AWV dit doen tegen einde maart 2017.

Zie ook ons artikel van 23/11/16 – Vanaf 2017: 70 snelheidsnorm buiten de bebouwde kom

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: