RSS

actie Natuurpunt om kleine natuurgebieden te redden gelukt

06 Dec

2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_06SINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN: – De Vlaamse Regering heeft het uitvoeringsbesluit goedgekeurd dat de financiering van het natuurbeheer in Vlaanderen regelt. Na grondige bijsturing van de plannen lijkt de toekomst van natuur op wandelafstand gered. “We zijn tevreden dat de regering rekening gehouden heeft met de bezorgdheden van 82.000 Vlamingen over natuur in de buurt,” reageert Lieven De Schamphelaere, voorzitter van Natuurpunt.

Dit is een erkenning voor de duizenden vrijwilligers die zich inzetten voor de bescherming van natuurgebieden”, zegt De Schamphelaere. “We danken minister Schauvliege, minister-president Bourgeois en de hele Vlaamse Regering voor het constructieve overleg van de afgelopen maanden.”

De eerste voorstellen voor de hervorming van het natuurbeleid schoten flink tekort: de steun voor aankoop en beheer van kleine reservaten dreigde te verdwijnen, subsidies voor de openstelling en de aanleg van wandelpaden in natuurgebieden verminderden sterk, bezoekerscentra zouden uit de boot vallen en niet-Europees beschermde natuur en reservaten in eigendom van gemeenten zouden veel minder tot geen financiële steun meer krijgen. Natuur op wandelafstand dreigde het grote slachtoffer te worden van die plannen.

82.000 handtekeningen voor natuur in de buurt
Daarom startte Natuurpunt  de actie “Red de natuur in je buurt”. Vrijwilligers verzamelden overal in Vlaanderen 82.000 handtekeningen. Die werden overhandigd aan minister van Natuur Joke Schauvliege op 9 september 2015. Op 5 december 2015, op de Algemene Vergadering van Natuurpunt, kondigde de minister aan dat ze rekening zou houden met de bekommernissen. Maar het bleef wachten op een beslissing over de uitvoering.

Die is nu eindelijk genomen. Zo zal het mogelijk blijven om kleine natuurgebieden op te richten en te beheren. Ook de toekomst van speelbossen, wandelpaden en ruiterpaden lijkt verzekerd, net zoals natuurgebieden op gronden van gemeenten en andere openbare besturen. Ook de focus louter op Europees beschermde natuur is bijgestuurd.

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden:
“Dankzij deze beslissing kunnen we vol goede moed ook verder werken aan de Zuunvallei en de Zobbroekbeekvallei, onze natuurgebieden in Sint-Pieters-Leeuw. Omdat natuur op wandelafstand belangrijk is, hoe klein ook.
Bedankt voor je steun aan de actie ‘Red de natuur in je buurt’. ”

Belangrijke stap, maar het proces is nog niet afgerond
Dit is de eerste principiële goedkeuring. Het besluit gaat nu naar de strategische adviesraden en de Raad van State voor advies. Dit geeft de kans om nog een aantal technische zaken bij te stellen en belangrijke punten, onder andere inzake beheerevaluatie, in te vullen. Vervolgens zal dit besluit definitief goedgekeurd moeten worden door de Vlaamse Regering. Nadien kan het hele pakket in werking treden. Naar verwachting zal een evaluatie na één jaar werking zeker nodig zijn. Het systeem is nieuw en er zullen kinderziektes opduiken die bijsturing behoeven.

Zie artikel 01/06/2015 – actie red de Zuunvallei

 

 
Reacties staat uit voor actie Natuurpunt om kleine natuurgebieden te redden gelukt

Geplaatst door op december 6, 2016 in actualiteit, natuur, natuurpunt, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: ,

Reacties zijn gesloten.

 
%d bloggers liken dit: