2014-11-18-provinciehuis_vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – De Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer wordt vanaf 1 januari 2017 een provinciale dienst. Naast gratis advies over aangepast vervoer, zoekt en regelt de Mobiliteitscentrale ook ritten voor haar minder mobiele klanten.

Met de opname van de Mobiliteitscentrale in de provinciale werking en de loskoppeling van vzw Mobiel, zorgen we voor een efficiëntere en meer neutrale werking. De Mobiliteitscentrale kan dan haar diensten verder uitbreiden en haar doelgroepen verruimen. Zo kan ze uitgroeien tot een regiecentrale voor vervoer op maat in Vlaams-Brabant,’ zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.

De Mobiliteitscentrale verleent informatie en advies aan iedereen die een mobiliteitsvraag heeft voor met personen met een verminderde mobiliteit. Elke vervoeraanbieder heeft eigen voorwaarden en prijzen en ook de tussenkomstregels zijn niet altijd even duidelijk; de Mobiliteitscentrale brengt duidelijkheid in het kluwen van vervoersmogelijkheden. De gratis dienstverlening door de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer is daarom sterk gewaardeerd en wordt steeds meer gebruikt. Er werden nu al evenveel oproepen behandeld als tijdens het hele jaar 2015.

In 2010 startten twee vzw’s, in het kader van een Vlaams proefproject, de Mobiliteitscentrale op. Ze moest meer duidelijkheid brengen over het aanbod van aangepast vervoer in Vlaanderen en samenwerking tussen de verschillende aanbieders van aangepast vervoer stimuleren.
Vanaf 1 januari 2015 werd de werking meer gecentraliseerd en staat de provincie Vlaams-Brabant in voor de coördinatie van de Mobiliteitscentrale.
Vanaf 2017 zal de volledige werking, inclusief 3 personeelsleden, overgenomen worden door de provincie Vlaams-Brabant. De Mobiliteitscentrale bevindt zich ook fysiek in de gebouwen van de provincie in Leuven. De Mobiliteitscentrale krijgt werkingssubsidies van de Vlaamse overheid.

De Mobiliteitscentrale is iedere werkdag tijdens de kantooruren gratis te bereiken via 0800 26 990. Mailen kan via mobiliteitscentrale@vlaamsbrabant.be.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/mobiliteitscentrale

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.
%d bloggers liken dit: