2015-02-15-speelplein-Vorstsesteenweg-Ruisbroek_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 27 oktober 2016 in Sint-Pieters-Leeuw. Volgend agendapunt kwam aan bod: 011 Aankoop speeltoestellen voor de gemeentelijke speelterreinen – vaststellen lastvoorwaarden en wijze van gunnen.

Aan de gemeenteraad wordt het bestek voor de aankoop van speeltoestellen voor de gemeentelijke speelterreinen ter goedkeuring voorgelegd. De opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

De totale uitgave wordt geraamd op 29.850 euro incl. btw verdeeld over 6 percelen.
Er is voldoende krediet voorzien in het investeringsbudget van 2016.

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: