ZUUN: Terwijl in het Volsembroek de hermeanderingswerken aan de Zuunbeek al ver gevorderd zijn (zie artikel 11/09/16), merk je nu ook in het natuurgebied Oude Zuun goed hoe de hermeanderingswerken van het VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) verlopen. De nog aanwezige en intacte oude beekarm van de Zuunbeek, werd reeds grotendeels geruimd.


Ter hoogte van de Zuunbeek wordt een integraal project uitgewerkt waarbij waterberging, structuurherstel en vrije vismigratie samen gerealiseerd worden.
In het natuurgebied wordt de de bestaande loop van de Zuunbeek gecombineerd met de heraanleg van de historisch meanderende loop.

2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (99)-deelproject_04VMM Deelproject 4: Oude Zuun
• Herstel historische loop (Oude Zuun)
• Behoud huidige loop
• Stuw → vast peil, verdeling debiet:
• Basisdebiet: historische loop
• Piekdebiet: + huidige loop
concrete maatregelen: Bestaande stuw instellen op vast peil • Uitgraven gedempte oude loop • Slib ruimen in nog bestaande oude loop
• Aansluiting op de huidige loop Steenbestorting met grindlaag voor vismigratie

Deze diashow vereist JavaScript.


Het project zorgt er voor dat bij piekafvoeren met een terugkeerperiode tot 30 jaar overstromingen ter hoogte van Heidries nagenoeg niet meer voorkomen en dat aan de wijk Negenmanneke het hoogste waterpeil met 25 à 40 cm zal dalen. Alhoewel dit de problematiek grotendeels moet oplossen is uitzonderlijke wateroverlast bij meer extreme buien nooit helemaal uit te sluiten.

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: