2016-04-24-Lewe_01SINT-PIETERS-LEEUW: – De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde is zeer gelukkig met het nieuwe nummer “Levenscyclusgebruiken te Sint-Pieters-Leeuw” in de Lewe-collectie. Deze studie is bijzonder al was het maar omwille van het onderwerp en de invalshoek.

Voorzitter Jan De Backer: “Dit nummer handelt niet over een historisch gebouw of een markante gebeurtenis of periode, het onderzoekt de gebruiken van de burger op centrale momenten in het leven, in dit geval de geboorte, het huwelijk en het overlijden. Deze gebruiken typeren inderdaad een cultuur, een geloof in tradities, een sociale verbondenheid, lokaal en tijdsgebonden, en ze vormen in zekere zin de handtekening van een manier van leven omdat zij een licht laten schijnen op de waarden en normen van die periode en bij die mensen.

Enkel reeds de evidente vergelijking met ons eigen aanvoelen vandaag werpt een licht op de evolutie die een samenleving doormaakt, ook in punten die we op het moment zelf nochtans als vanzelfsprekend aanvoelen. Een bijzondere meerwaarde is uiteraard dat de studie zich baseert op gegevens uit Sint-Pieters-Leeuw.

2016-04-24-Lewe_02
Voorzitter Jan De Backer , eindredacteur van Lewe Gilbert Pické en Kristien Van Hecke – deskundige Toerisme en Erfgoed

Aan de basis ligt de eindverhandeling uit 1989 van mevrouw Myriam Volckaert waarmee zij aan de K.U. Leuven de graad verwierf van licentiaat in de Germaanse filologie.

De studie steunt op getuigenissen van niet minder dan 36 informanten, die zo zijn gekozen dat het mogelijk wordt een onderscheid te maken per wijk, maar bijvoorbeeld ook per “klasse”. De benadering laat eveneens toe de evolutie te bekijken tijdens de bestudeerde periode van 1920 tot 1950. Deze periode verklaart ook waarom in dit werk Sint-Pieters-Leeuw is herleid tot de vroegere hoofdgemeente.

De basis wordt gevormd door orale geschiedenis in de sterke betekenis van deze uitdrukking, de verkregen informatie is getoetst en de aanwending ervan is stevig wetenschappelijk onderbouwd.

Het mag een toeval heten dat dit werk niet is “verloren” gegaan voor onze gemeente en haar inwoners. De toenmalige bibliothecaris van Sint-Pieters-Leeuw, nu eindredacteur van Lewe, Gilbert Pické herinnerde zich dat een jonge studente op zoek was naar informatie om rond dit onderwerp te werken. Haar naam was hij vergeten, maar niet die van haar promotor, prof. Stefaan Top. Een telefoontje naar deze man bracht hem bij “ene Myriam Volckaert”. Het is veelzeggend voor het bijzondere van deze studie, dat een kwarteeuw na feiten de professor zich nog de naam van de studente herinnerde.

2016-04-25-Lewe-april2016Mevrouw Volckaert groeide op in Sint-Pieters-Leeuw, in Brukom, vandaag woont zij met haar gezin in Lembeek.

Voorzitter Jan De Backer: “Deze publicatie geeft het centrale deel van haar eindverhandeling integraal weer. Het omkaderende gedeelte waarin de auteur de gemeente voorstelt en bijv. ook de parochiekerken, verklaart zich logisch in haar eindverhandeling, maar is in een Lewe-publicatie minder relevant, al was het maar omdat deze punten zelf al onderwerp waren van een afzonder-lijke Lewe-uitgave. De volledige verhandeling is intussen in de heemkundige collectie van de gemeentelijke bibliotheek opgenomen.

We zijn mevrouw Volckaert dankbaar dat zij haar eindverhandeling ter beschikking wou stellen voor dit Lewe-nummer en zo ook voor de ganse bevolking van Sint-Pieters-Leeuw.

In 1985 publiceerde Lewe reeds een beknopte bijdrage van Marleen Bosmans en Walter Roossens over dit onderwerp en in zekere zin volgens dezelfde structuur. Hoewel de parallel treffend is, staan beide werken los van mekaar.”

Wie belang stelt in de heemkunde en de folklore van Sint-Pieters-Leeuw, kan een abonnement bekomen op dit heemblad (4 nummers per jaar) door storting van 8,00 euro op het rekeningnummer BE26 0910 1163 0329 van de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde.
Wie meer informatie wil kan steeds terecht bij:Gilbert Pické, secretaris
telefoon 02 377 97 10 – e-mail heemkunde@sint-pieters-leeuw.be.

%d bloggers liken dit: