REGIO: – Op 17 februari organiseerde Artsenkring Halle en Omgeving haar jaarlijkse medisch-politiek congres met als thema: “toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg”. De avond werd afgesloten met een overhandiging van een cheque aan vzw’s De Poel.

image.jpeg
deelnemers panelgesprek

Vanwege het 100-jarig bestaan van de Artsenkring werd het een feestelijke editie met enkele muzikale intermezzo’s van collega-artsen, voor de gelegenheid “Docs Band” gedoopt.

Naar jaarlijkse traditie werd er ook een cheque uitgereikt aan een goed doel. Dit jaar organiseerde de Artsenkring samen met AZ Sint-Maria Halle een Winterwonderwandeling ikv de Music For Life Actie.

Deze leverde 4365,86 euro op en de opbrengst werd geschonken aan VZW De Poel, een centrum voor persoonsgerichte ondersteuning van jongeren en volwassenen met een beperking.

Met de opkomst van 240 huisartsen, specialisten en zorgverleners kunnen we spreken van een geslaagde editie!

%d bloggers liken dit: