2014-03-28-speelbos_Den-Beemd_Ruisbroek_10SINT-PIETERS-LEEUW / ZENNEVALLEI: – Strategisch project ‘Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei’  – 300.000 euro – werd net goedgekeurd. Dit betekent dat Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei de komende drie jaar stevig kan gaan samenwerken met provincie Vlaams-Brabant, stad Halle, en gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. Het Regionaal Landschap zal daarbij vooral werk maken van landschaps- en natuurprojecten als groene parels van de Zennevallei.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, investeert ruim 2,5 miljoen euro in negen strategische projecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen. Via deze subsidies worden gemeenten, provincies en andere publieke actoren gestimuleerd om de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen te verhogen door concrete projecten te realiseren.

De strategische projecten konden tot 15 september worden ingediend en moeten bijdragen aan de uitvoering van het Vlaamse ruimtelijk beleid. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking tussen actoren in een gebied stimuleren. Een commissie van deskundigen beoordeelde 17 aanvragen en stelde een rangschikking op. Negen projecten werden uiteindelijk geselecteerd en krijgen nu een subsidie. Die moet hen in staat stellen drie jaar lang een professionele projectcoördinatie op te zetten.

De strategische projecten moeten bijdragen aan de uitvoering van het Vlaamse ruimtelijk beleid. Ze moeten een impact hebben op Vlaams niveau, vertrekken vanuit bestaande visies en de samenwerking tussen actoren in een gebied stimuleren.

één van de negen gesubsidieerde projecten 2015 is:
Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei (Vlaams Brabant, Brussel, Wallonië) – 300.000 euro

Dit strategisch project zet in op het optimaliseren en opwaarderen van verouderde infrastructuren en woon-en werkomgevingen in de Zennevallei ten zuiden van Brussel.

Dit project wil voor de regio een antwoord bieden op actuele uitdagingen zoals klimaatverandering, demografische groei, versnippering van de ruimte en de nood aan zuinig ruimtegebruik. Het transformatieproces dat het strategisch project beoogt, zet in op vernieuwing en opwaardering van de economische structuur en het huidig woonweefsel, en dit met behoud en versterking van de waardevolle openruimtestructuren. De transformatie wordt getoetst aan het vernieuwde gewestelijk en provinciaal ruimtelijk beleid.

Tevens zal via het strategisch project ruimte worden gegeven aan creatieve en vernieuwende oplossingen door coalitievorming met het middenveld, actoren en organisaties. De samenwerking zal inzetten op concrete acties en gebieden om de transformatie van de Zennevallei te realiseren.

%d bloggers liken dit: